Do Parlamentu UE

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców i o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców

Informacja o sporządzeniu spisu wyborców Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112, z późn.zm.) Burmistrz Miasta Giżycka zawiadamia, że spis wyborców został sporządzony i jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w Urzędzie Miejskim pok.5 (parter) w terminie...

Niezbędne formularze

Niezbędne formularze

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wskazanie, która z obwodowych komisji wyborczych jest wyznaczona przez Burmistrza Miasta dla przeprowadzenia głosowania korespondencyjnego

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie: informacji o numerach i granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców...

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-903-8/14 Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z wyborami do Parlamentu...

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-432-2/14 Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Państwowa Komisja Wyborcza informuje o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych, przewidzianych w przepisach ustawy z dnia 5 stycznia 2011...

Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Warszawa, dnia 20 stycznia 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-903-10/14 Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego, które zostaną zarządzone na dzień 25 maja 2014 r. 1. Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa...

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Giżycka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 4 marca 2014 roku w sprawie wyznaczenia na obszarze miasta Giżycka miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. ...

Postanowienie Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - KALENDARZ WYBORCZY

DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU: Postanowienie Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego - KALENDARZ WYBORCZY