Samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 2 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 1 października 2018 r.

POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komicji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Giżycku zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 24 września 2018 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie III z dnia 24 września 2018 r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 10 września 2018r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 10 września 2018r. Na podstawie art.16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy /Dz. U. z 2018 r. poz.754,1000 i 1349) Burmistrz Miasta Giżycka podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji...

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 23 sierpnia 2018r.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 23 sierpnia 2018r. Informacja o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Giżycku.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów. Kalendarz wyborczy.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.