Samorządowe

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Giżycku

Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Giżycku DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie składu komisji i trybu pracy

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie składu komisji i trybu pracy Na podstawie art.178 §10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: § 1. Na podstawie postanowienia z dnia...

Uchwała nr 7 Miejskiej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Giżycku, zarządzonych na dzień 1 marca 2015r.

Uchwała Nr 7/2015 Miejskiej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 3 lutego 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Giżycku, zarządzonych na dzień 1 marca 2015r. § 1 Na podstawie art. 182 § 1 ust.2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – kodeks wyborczy...

Informacja Burmistrza Miasta Giżycka z 31 stycznia 2015 r. o uzupełnieniu składu obwodowej komisji wyborczej

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA GIŻYCKA z dnia 31 stycznia 2015 r. o uzupełnieniu składu obwodowej komisji wyborczej Na podstawie art.182 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. –Kodeks wyborczy( Dz.U. z 2011r.Nr 21, poz.112 ze zm.) oraz § 14 ust.1 i ust.2 pkt.3 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie...

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 23 stycznia 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Giżycku w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 23 stycznia 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Giżycku w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r. Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn....

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 23 stycznia 2015 r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Giżycku zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r.

KOMUNIKAT MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W GIŻYCKU z dnia 23 stycznia 2015r. o wylosowanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Giżycku zarządzonych na dzień 1 marca 2015 r. Miejska Komisja Wyborcza w Giżycku na podstawie art. 410 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r....

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie: składu komisji i trybu pracy

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie składu komisji i trybu pracy Na podstawie art.178 §10 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. –Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje: § 1. Na podstawie postanowienia z...

Uchwała nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie: wyboru wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji

UCHWAŁA Nr 2 Miejskiej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Na podstawie art.178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm) uchwala się, co następuje: § 1. Wybiera się Panią Stanisławę Zubrycką na...

Uchwała nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Komisji

UCHWAŁA Nr 1 Miejskiej Komisji Wyborczej w Giżycku z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Na podstawie art.178 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm) uchwala się, co następuje: § 1. Wybiera się Panią Ewę Joannę Unrug-Wiszowaty na Przewodniczącą...

Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie z 2 stycznia 2015 r. o uzupełnieniu składu terytorialnej komisji wyborczej

DO POBRANIA W ZAŁACZNIKU: Informacja Komisarza Wyborczego w Olsztynie z 2 stycznia 2015 r. o uzupełnieniu składu terytorialnej komisji wyborczej oraz wzór zgłoszenia Zgodnie z § 5 ust. 1. Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 25 sierpnia 2014r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych,...