Protokoły i nagrania z posiedzeń komisji

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Protokół nr 2/19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 12.02.2019 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KR: https://www.youtube.com/watch?v=HQMR9OtZuSI

Protokół nr 4/19 posiedzenia Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22.02.2019 r.(Giżycki Budżet Obywatelski)

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KD: https://www.youtube.com/watch?v=iSyR-q8tTZo

Protokół nr 3/19 posiedzenia Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 15.02.2019 r. (Giżycki Budżet Obywatelski)

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KD: https://www.youtube.com/watch?v=xTaEUyHWL_g

Protokół nr 2/19 posiedzenia Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 08.02.2019 r. (Gizycki Budżet Obywatelski)

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KD: https://www.youtube.com/watch?v=I6qdRCHs6uA

Protokół nr 1/19 posiedzenia Komisji Doraźnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 14.01.2019 r. (Giżycki Budżet Obywatelski).

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KD: https://www.youtube.com/watch?v=HX8jIjMrSAQ

Protokół nr 1/19 posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28.01.2019 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KFiG: https://www.youtube.com/watch?v=K6kvGxqiOIE

Protokół nr 1/19 posiedzenia Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29.01.2019 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie przebiegu posiedzenia KSS: https://www.youtube.com/watch?v=EWqE6zic_pM

Protokół nr 1/19 posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji VIII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 09.01.2019 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie z przebiegu posiedzenia komisji: https://www.youtube.com/watch?v=1TZvsZT0CvU

Protokół nr 1/19 posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 08.01.2019 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie z przebiegu posiedzenia komisji: https://www.youtube.com/watch?v=yv_V5lhY1jM

Protokół nr 4/18 posiedzenia Komisji Finansów i Gospodarki VIII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18.12.2018 r.

Protokół będzie opublikowany po zatwierdzeniu przez komisję. Nagranie z przebiegu posiedzenia komisji: https://www.youtube.com/watch?v=iqQwwsmxHCg