Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na XVII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 17.12.2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) zwołuję XVII sesję VII kadencji Rady Miejskiej  w Giżycku na dzień 17 grudnia 2015 r. czwartek godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Informacja o porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie uruchomienia Hospicjum Stacjonarnego
  w Giżycku przez Caritas Diecezji Ełckiej na podstawie uchwały nr XXXVII/126/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 r.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2015. PROJEKT NR 1
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2016 – 2022. PROJEKT NR 2
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2016 rok.PROJEKT NR 3

- przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Burmistrza Miasta

- odczytanie opinii RIO

- informacja o zgłoszonych wnioskach przez Komisje Rady i uzasadnienie Burmistrza o nieujętych w budżecie wnioskach

- dyskusja

- głosowanie i podjęcie uchwały

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2015-2021. PROJEKT NR 4

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok.  PROJEKT NR 5
 2. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały XVI/110/2015 z dnia 19 listopada 2015 roku
  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości. PROJEKT NR 6
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wzorów formularzy podatkowych stosowanych
  w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego. PROJEKT NR 7
 4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. PROJEKT NR 8
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo – mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim w Giżycku. PROJEKT NR 9
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Giżycka na lata 2015 – 2020”. PROJEKT NR 10
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia, stosowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Giżycko.  PROJEKT NR 11
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok dla Miasta Giżycka. PROJEKT NR 12
 9. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości. PROJEKT NR 13
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Miejskiej Giżycko.PROJEKT NR 14
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Giżycka. PROJEKT NR 15
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 13. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 14. Zamknięcie sesji.

                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                                                                                            w Giżycku

                                                                                                                                            Ryszard Błoszko

 

 

Termin posiedzenia trzech komisji:

 

Komisja Spraw Społecznych, Komisja Finansów i Gospodarki, Komisja Mienia Miejskiego -  15 grudnia 2015 r. godz. 16.00 – Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Giżycku.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 11.12.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2015 15:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1192
14 grudnia 2015 12:24 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2015 12:24 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)
14 grudnia 2015 12:18 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana kolejności załączników. (Dokument opublikowany)