Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na XV sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 22.10.2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1515) zwołuję XV sesję VII kadencji Rady Miejskiej  w Giżycku na dzień 22 października 2015r. czwartek godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja o porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu nr XIII/10/15 z dnia 17.09.2015 r.

4. Przyjęcie protokołu nr XIV/11/15 z dnia 29.09.2015 r.

5. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Giżycku na kadencję 2016 – 2019.

6. Informacja podmiotów dokonujących analizy oświadczeń majątkowych złożonych na podstawie art. 24h ustawy o samorządzie gminnym.

7. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.

8. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.

9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników. PROJEKT NR 1

10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2015-2021. PROJEKT NR 2

11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok. PROJEKT NR 3

12. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej, zawartego pomiędzy ulicami: Jagiełły, Staszica, Warszawską i Wodociągową w Giżycku.  PROJEKT NR 4

13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Moniuszki, między Kanałem Niegocińskim a granicą administracyjną miasta.  PROJEKT NR 5

14. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 6

15. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości. PROJEKT NR 7

16. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.   PROJEKT NR 8

17. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.PROJEKT NR 9

18. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania dotacji dla publicznych
i niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Giżycko oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji PROJEKT    NR 10

19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

20.Wolne wnioski, komunikaty, informacje.

21.Zamknięcie sesji.

                                                                                        Przewodniczący

                                                                                   Rady Miejskiej w Giżycku

                                                                                        Ryszard Błoszko

Termin posiedzeń komisji:

Komisja Spraw Społecznych               –  19.10.2015 r. godz. 15.30 – Biuro Rady Miejskiej.

Komisja Finansów i Gospodarki          –  20.10.2015 r. godz. 16.00 – Biuro Rady Miejskiej.

Komisja Mienia Miejskiego                   – 21.10.2015 r. godz. 16.00 – Biuro Rady Miejskiej.

                                                     

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.10.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ryszard Błoszko Przewodniczący Rady Miejskiej - Projekt nr 1: Wojciech Karol Iwaszkiewicz Burmistrz Miasta - Projekty nr 2-10
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2015 12:42
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1200
15 października 2015 13:23 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_3_do_projektu_uchwaly_nr_10.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2015 13:22 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_do_projektu_uchwaly_nr_10.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2015 13:21 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_1_do_projektu_uchwaly_nr_10.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)