Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na XIII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 17 września 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję XIII sesję VII kadencji Rady Miejskiej  w Giżycku na dzień 17 września 2015r. czwartek godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2. Informacja o porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Analiza wykonania budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2015 roku.

5. Informacja z realizacji interpelacji radnych za I półrocze 2015 r.

6. Informacja Komisji Rewizyjnej z realizacji wniosku Rady Miejskiej w sprawie przejścia przez tory na przedłużeniu ulicy Wyzwolenia.

7. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.

8. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta

9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2015-2021. PROJEKT NR 1

10 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok. PROJEKT NR 2

11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej między Placem Grunwaldzkim i ul. Mickiewicza
w Giżycku. PROJEKT NR 3

12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia: ul. Jasnej, ul. Jeziornej, ul. Kilińskiego,
ul. 1 Dyw. im. T. Kościuszki, ul. Łuczańskiej, ul. Myśliwskiej, ul. Przemysłowej,
ul. Rolniczej, ul. Wesołej, Alei Wojska Polskiego do kategorii dróg gminnych. PROJEKT NR 4

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta PROJEKT NR 5

14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

15. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.

16. Zamknięcie sesji.

 

Posiedzenie komisji:

 

Komisja Mienia Miejskiego, Komisja Finansów i Gospodarki, Komisja Spraw Społecznych - 15 września 2015 r. (wtorek) godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego.

 

 

                                                                       Przewodniczący Rady Miejskiej w Giżycku

                                                                                              Ryszard Błoszko

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.09.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 września 2015 11:15
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1016
10 września 2015 12:19 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_05_w_sprawie_nadania_medalu_za_szczegolne_zaslugi_ dla_miasta.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2015 12:18 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_04_w_sprawie_zaliczenia_ulic_do_kategorii_drog_gmi nnych__10_ulic.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 września 2015 12:16 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_03_do_projektu_uchwaly_nr_03_rozstrzygniecie_o_sposobie_ realizacji_okreslonych_w_planie_inwestycji_z_zakresu_infrastruktury_te chnicznej_oraz_zasady_finansowania_inwestycji.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)