Projekty uchwał Rady

Projekty uchwał na X sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 18 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję X sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 18 czerwca 2015r. czwartek godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji, powołanie sekretarza obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad ( quorum ).
 3. Informacja o porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 7. Informacja o formach i efektach współpracy z miastami partnerskimi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. PROJEKT NR 1
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. PROJEKT NR 2
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. PROJEKT NR 3
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2015 – 2021.     PROJEKT NR 4
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok.   PROJEKT NR 5
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko oraz oceny aktualności planów miejscowych. PROJEKT NR 6
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniom ulic. PROJEKT NR 7
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. PROJEKT NR 8
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 18.  Zamknięcie sesji. 

                                                                                                                                                      Przewodniczący

Rady Miejskiej w Giżycku 

    Ryszard Błoszko

Opiniowanie projektów uchwał:

1. Komisja Finansów i Gospodarki   - opiniuje projekty 1,2,4,5.

2. Komisja Mienia Miejskiego -  opiniuje projekty  1,2,6,7

3. Komisja Spraw Społecznych – opiniuje projekty 1,2,7

4. Komisja Rewizyjna – opiniuje projekty 1,2,3

 

Wskazane jest, aby komisje wyłoniły kandydatów do zespołu wymienionego w projekcie uchwały nr 8.

Możliwe jest wprowadzenie do porządku sesji innych projektów uchwał na wniosek Burmistrza, o ile wpłyną do Biura Rady Miejskiej w terminie do 10 czerwca 2015 r. (art.20 ust. 5 usg).

 

 W związku z nowymi projektami uchwał i deklaracji oraz wycofaniem projektu uchwały w sprawie nadania nazwy skrzyżowaniom ulic, porządek X sesji zwołanej na 18 czerwca 2015 r. przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji, powołanie sekretarza obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad ( quorum ).
 3. Informacja o porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 7. Informacja o formach i efektach współpracy z miastami partnerskimi.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok. PROJEKT NR 1
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok. PROJEKT NR 2
 10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok. PROJEKT NR 3
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2015 – 2021. PROJEKT NR 4
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok. PROJEKT NR 5
 13. Podjęcie uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Giżycko oraz oceny aktualności planów miejscowych. PROJEKT NR 6
 14. Przyjęcie deklaracji w sprawie zasad nadawania nazw miejscom publicznym położonym w granicach administracyjnych Giżycka.  PROJEKT NR 7
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników. PROJEKT NR 8
 16. Podjęcie uchwał w sprawie rozpatrzenia skarg na działalność Burmistrza Miasta, dotyczących:

1) Zarządzenia Nr 2/2014 z dnia 8 grudnia 2014 r. –  PROJEKT Nr 9

2) Zarządzenia Nr 42/2015 z dnia 03 marca 2015 r. – PROJEKT NR 10

3) Zarządzenia nr 85/2015 z dnia 12 maja 2015 r. –  PROJEKT NR 11

    17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.

    18.Wolne wnioski, komunikaty, informacje.

    19.Zamknięcie sesji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

w Gizycku

Ryszard Błoszko

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 03 czerwca 2015 18:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1196
11 czerwca 2015 15:20 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [deklaracja_rady_miejskiej_w_gizycku.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2015 15:19 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_11.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 czerwca 2015 15:18 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_nr_10.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)