Projekty uchwał Rady

Program sesji oraz projekty uchwał na VIII sesję Rady Miejskiej w Giżycku 21 maja 2015 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) zwołuję VIII sesję VII kadencji Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 21 maja 2015r. czwartek godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie sesji powołanie sekretarza obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad (quorum).
 3. Informacja o porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 5. Informacja Burmistrza Miasta z działalności międzysesyjnej.
 6. Interpelacje i zapytania radnych do Burmistrza Miasta.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2015-2021. PROJEKT NR 1
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2015 rok. PROJEKT NR 2
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu „Wielkie Jeziora Mazurskie 2020-Strategia”. PROJEKT NR 3
 10. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania Gminy Miejskiej Giżycko ze Stowarzyszeniem Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 w zakresie wspólnej realizacji projektów wynikających ze strategii rozwoju Wielkich Jezior Mazurskich. PROJEKT NR 4
 11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej. PROJEKT NR 5
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Komisji Mienia Miejskiego. PROJEKT NR 6
 13. Podjęcie deklaracji w sprawie zmiany kategorii dróg publicznych. PROJEKT NR 7
 14. Podjęcie deklaracji w sprawie obchodów jubileuszu 25-lecia samorządności. PROJEKT nr 8
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, komunikaty, informacje.
 17.  Zamknięcie sesji.  

Przewodniczący Rady Miejskiej

         Ryszard Błoszko

 

Termin posiedzenia komisji:

1.      Komisja Finansów i Gospodarki – 14.05.2015 r. (czwartek) godz. 16.00
(opiniuje projekt nr 1,2,3,4,5).

2.      Komisja Mienia Miejskiego – 20.05.2015 r. (środa) godz. 16.00
(opiniuje projekt nr 7).

 

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.05.2015 r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 maja 2015 15:28
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1177
18 maja 2015 09:25 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [deklaracja_w_spr_obchodow_jubileuszu_25_lecia_samorzadnosci.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
18 maja 2015 09:23 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 maja 2015 15:29 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [projekty_uchwal_na_sesje_21_maja_2015_r.rar] do dokumentu. (Dokument opublikowany)