Projekty uchwał Rady

Projekt uchwały na XLVI sesję V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 28.10.2010

BR.0052/10/10

 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 28 października 2010r. godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  4. Informacja Burmistrza Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Zapytania do Burmistrza Miasta.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2010r. PROJEKT NR 1
  7. Komunikaty i  wnioski do burmistrza miasta.
  8. Zamknięcie sesji.       

 

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/
Marian Lemecha

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.10.2010
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Gruszecka - Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 26 października 2010 10:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1481
26 października 2010 15:31 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_28102010.doc] do dokumentu.
26 października 2010 15:31 (Małgorzata Kulas) - Usunięcie załącznika [projekt_uchwaly_28102010r.doc] z dokumentu.
26 października 2010 10:12 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika [projekt_uchwaly_28102010r.doc] do dokumentu.