Zadania i zamierzenia na przyszłość

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Przebudowa ulicy Warszawskiej i placu Grunwaldzkiego

„Przebudowa ulicy Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego w Giżycku" DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU: plan sytuacyjny i nowe oznakowanie Na podstawie porozumienia z dnia 03.10.2008 r. pomiędzy Burmistrzem Miasta Giżycka i Zarządem Powiatu Giżyckiego została opracowana dokumentacja techniczna dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy...

Projekt rewitalizacji parku przy ul. Warszawskiej

"Projekt rewitalizacji parku przy ul. Warszawskiej” DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU: projekt zagospodarowania terenu, plan sytuacyjny, wizualizacje Projekt na realizację inwestycji złożony zostanie we wrześniu 2009 roku do Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury działanie 4.2 "Rewitalizacja miast" (konkurs ogłoszony przez...