Budżet

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 485/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie : projektu budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2018 rok

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 485/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie : projektu budżetu Gminy Miejskiej Giżycko na 2018 rok Na podstawie art.233 oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.,poz.1870,z późn.zm.) ...

Zarządzenie Nr 484/2017 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie : projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2018 - 2025

Z A R Z Ą D Z E N I E N r 484/2017 B u r m i s t r z a M i a s t a G i ż y c k a z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie : projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2018 - 2025 Na podstawie art.230 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016...