Rejestry i ewidencje (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W GMINIE MIEJSKIEJ GIŻYCKO

REJESTRY Wydział Techniczno – Inwestycyjny - umów - zbiorników nieczystości tzw. szamb - decyzji w sprawie zezwoleń na usuwanie drzew i krzewów z terenu miasta

Rejestr żłobków i klubów dziecięcych działających na terenie Gminy Miejskiej Giżycko

Lp. NAZWA LUB IMIĘ I NAZWISKO ORAZ SIEDZIBA LUB ADRES PODMIOTU PROWADZĄCEGO ŻŁOBEK LUB KLUB DZIECIĘCY NUMER NIP (podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy) NUMER REGON