Plan pracy i sprawozdania

Porządek obrad XXXIV sesji V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 22 października 2009 roku o godz. 16.00

Giżycko 15.10.2009r.

 

BR.0052/7/09

                                                                                     

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję XXXIV sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 22 października 2009r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.      Informacja o porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5.   Zapytania do Burmistrza Miasta.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009r.            PROJEKT NR 1

7.   Podjęcie uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego Wodociągi i Kanalizacja

      – Aglomeracja Giżycko sp. zo.o.                                                            PROJEKT NR 2

8.   Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji planu gospodarki

      odpadami gmin Mazurskiego Związku Międzygminnego – Gospodarka Odpadami za

      okres 2007-2008.                                                                                    PROJEKT NR 3

9.   Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.             PROJEKT NR 4

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej dla Miasta

      Giżycka na lata 2009-2013.                                                                    PROJEKT NR 5

11. Podjęcie uchwały w sprawie dzierżawy nieruchomości.                        PROJEKT NR 6

12. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.                              PROJEKT NR 7

13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego

      związanego z realizacją zadań gminy.                                                    PROJEKT NR 8

14. Podjęcie uchwały w sprawie oddania w najem nieruchomości.             PROJEKT NR 9

15. Podjęcie uchwały w sprawie wydzierżawienia nieruchomości.             PROJEKT NR 10

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o udzieleniu pomocy Powiatowi

      Giżyckiemu na realizację zadania.                                                          PROJEKT NR 11

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Giżyckiego Centrum Kultury.

                                                                                                                      PROJEKT NR 12

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o wieloletnim programie gospodarczym.

                                                                                                                      PROJEKT NR 13

19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi.                                   PROJEKT NR 14

20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

                                                                                                                      PROJEKT NR 15

21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

                                                                                                                      PROJEKT NR 16

22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

                                                                                                                      PROJEKT NR 17

23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

                                                                                                                      PROJEKT NR 18

24. Informacja Burmistrza Miasta o stanie realizacji zadań oświatowych w roku 2008/2009.

25. Informacja Burmistrza Miasta w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych za 2008r.                                                                                        

26. Komunikaty i  wnioski do burmistrza miasta.                                                               

27.  Zamknięcie sesji.

  

Posiedzenia komisji:

1.      Komisja Spraw Społecznych         –       19.10.2009r. godz. 16.00

2.      Komisja Finansów i Gospodarki    -       20.10.2009r. godz. 16.00

3.      Komisja Mienia Miejskiego           –       21.10.2009r. godz. 16.00

 

 

Załączniki:

Projekty uchwał na XXXIV sesję V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 22.10.2009

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.10.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Gruszecka - Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2009 14:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1396
15 października 2009 14:24 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika.
15 października 2009 14:23 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.