Plan pracy i sprawozdania

Porządek obrad XXXIII sesji V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 2 września 2009 roku o godz. 16.00

Giżycko 25.08.2009r.

BR.0052/6/09

 

                                                                                            

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję XXXIII sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 2 września 2009r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej

Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.   Informacja o porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5.   Zapytania do Burmistrza Miasta.

6.   Odebranie ślubowania składanego przez nauczycieli.

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok.                   PROJEKT NR 1

8.   Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarczego.             PROJEKT NR 2

9.   Podjęcie uchwały w sprawie najmu części nieruchomości.                                PROJEKT NR 3

10. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia jednostki gminnej w mienie.           PROJEKT NR 4

11. Podjęcie  uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.                                          PROJEKT NR 5

12. Podjęcie uchwały w sprawie użyczenia nieruchomości.                                     PROJEKT NR 6

13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.                                            PROJEKT NR 7

14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.                                           PROJEKT NR 8

15. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia jednostki gminnej w mienie.           PROJEKT NR 9

16. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia jednostki gminnej w mienie.           PROJEKT NR 10

17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXII/40/08 Rady Miejskiej w Giżycku      

     z dnia 3 lipca 2008r. o utworzeniu rachunku dochodów własnych w Miejskim Ośrodka

     Sportu i Rekreacji w Giżycku.                                                                             PROJEKT NR 11

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/90/08 Rady Miejskiej w Giżycku

      z dnia 4 grudnia 2008r. w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów                   

      i  urządzeń użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Giżycko.                            PROJEKT NR 12

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/57/08 Rady Miejskiej w Giżycku 

      z dnia 4 września 2008r. o zasadach korzystania z gminnych obiektów użyteczności

      publicznej.                                                                                                          PROJEKT NR 13

20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi

      Giżyckiemu na realizację zadania.                                                                      PROJEKT NR 14

21. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta Giżycka za I półrocze 2009r.

22. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w sprawie oświadczeń majątkowych

      radnych za 2008r.                                                                                  

23. Komunikaty i  wnioski do burmistrza miasta.                                                               

24.  Zamknięcie sesji.

 

                                                                                          

   Posiedzenia komisji:

1.      Komisja Spraw Społecznych         –       31.08.2009r. godz. 10.00

2.      Komisja Mienia Miejskiego           –      31.08.2009r. godz. 16.00

3.      Komisja Finansów i Gospodarki    -       01.09.2009r. godz. 16.00

                        

 Załączniki:

 

Projekty uchwał na XXXIII sesję V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 2.09.2009

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.08.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Gruszecka - Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2009 14:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1386
15 października 2009 14:22 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika.
15 października 2009 14:22 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.