Plan pracy i sprawozdania

Porządek obrad XXXII sesji V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 6 sierpnia 2009 roku o godz. 16.00

BR.0052/5/09

                                                                                              

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję XXXII sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 6 sierpnia 2009r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.      Informacja o porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5.      Zapytania i wolne wnioski do Burmistrza Miasta.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok.       PROJEKT NR 1

7.   Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniego planu gospodarczego.        PROJEKT NR 2

8.  Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Giżyckim.     PROJEKT NR 3

9.  Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Giżyckim      PROJEKT NR 4

10. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Giżyckim     PROJEKT NR 5

11. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Giżyckim     PROJEKT NR 6

12. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości.                            PROJEKT NR 7

13. Podjęcie uchwały w sprawie zamiany nieruchomości.                           PROJEKT NR 8

14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.                                                                      PROJEKT NR 9

15. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Giżycko do realizacji projektów: „Pomocna dłoń”, „Naszą przyszłość kształtuje teraźniejszość” realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.                                                PROJEKT NR 10

16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008-2013.                                                                 PROJEKT NR 11

17. Komunikaty i wolne wnioski.

18. Zamknięcie sesji. 

 

 

Posiedzenia komisji:

1.      Komisja Spraw Społecznych         -     03.08.2009r.  godz.  16.00

2.      Komisja Finansów i Gospodarki   -      04.08.2009r.  godz.  16.00

3.      Komisja Mienia Miejskiego            -  05.08.2009r.  . godz.  16.00

 

 

zobacz również:

 

Projekty uchwał na XXXII sesję V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 6.08.09 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30.07.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Monika Górska - Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 30 lipca 2009 14:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1455
30 lipca 2009 15:03 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
30 lipca 2009 14:57 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
30 lipca 2009 14:56 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.