Plan pracy i sprawozdania

Porządek obrad XXXI sesji V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 4 czerwca 2009 roku o godz. 16.00

                                                                                                         

BR.0052/4/09

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję XXXI sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 4 czerwca 2009r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.      Informacja o porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5.   Zapytania i wolne wnioski do Burmistrza Miasta.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok.       PROJEKT NR 1

7.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

      urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu PWiK Sp. zo.o.             

      w  Giżycku”.                                                                                          PROJEKT NR 2

8.   Podjęcie uchwały w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli

      zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina

      Miejska Giżycko.                                                                                   PROJEKT NR 3

9.   Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 2 w Giżycku.

                                                                                                                      PROJEKT NR 4

10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty.                              PROJEKT NR 5

11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza oraz wezwania

      do usunięcia naruszenia prawa.                                                              PROJEKT NR 6

12.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

       przestrzennego terenu zawartego między jeziorami: Niegocin, Kisajno i Tajty oraz

       kanałami: Łuczańskim (obecna nazwa kanał Giżycki) i Niegocińskim, zwanego „Wyspą

       Giżycką”.                                                                                               PROJEKT NR 7

13. Komunikaty i wolne wnioski                                                                                        

14.  Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/

dr Marian Lemecha

 

   Posiedzenia komisji:

1.      Komisja Spraw Społecznych         –      01.06.2009r. godz. 16.00

2.      Komisja Finansów i Gospodarki    -      02.06.2009r. godz. 15.30

3.      Komisja Mienia Miejskiego           –      03.06.2009r. godz.16.00

 

 

 

zobacz również:

 

Projekty uchwał na XXXI sesję V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku 4.06.09 r.

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.05.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Gruszecka - Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 czerwca 2009 11:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2053
01 czerwca 2009 11:28 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
01 czerwca 2009 11:22 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.