Plan pracy i sprawozdania

Plan pracy Rady Miejskiej w Giżycku na rok 2010

Uchwała Nr XXXVI/105/09

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 17 grudnia 2009r.

 

 

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku.

 

 

Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą  nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. z późn. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr 52, poz. 734 z dnia 22 kwietnia 2003r.  z późn. zm.), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

 

§ 1. Zatwierdza się plan pracy Rady Miejskiej w Giżycku na 2010 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

 

 

 

Plan pracy

Rady Miejskiej w Giżycku

na 2010 rok.

 

 

 

L.p.

Temat

Termin realizacji

Odpowiedzialny

1.

Analiza realizacji zadań wyznaczonych przez Radę na 2009 rok.

    I kwartał

Komisja Rewizyjna

2.

Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta.

    II kwartał

Burmistrz

3.

Przygotowanie uchwały w sprawie absolutorium dla burmistrza.

    II kwartał

Komisja Rewizyjna

4.

Analiza wykonania budżetu za              I półrocze 2010 roku.

    III kwartał

Komisja Finansów

5.

Przygotowanie wniosków do budżetu miasta na 2011 rok.

    III kwartał

 

 

 

Przewodniczący Rady

/-/

dr Marian Lemecha

                                                                                  

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 17.12.2009
Dokument wytworzony przez: Rada Miasta
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Przewodniczący Rady - Marian Lemecha
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 grudnia 2009 14:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1576
23 grudnia 2009 14:48 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.