Plan pracy i sprawozdania

Porządek obrad XXXV sesji V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 30 listopada 2009 roku o godz. 16.00

BR.0052/8/09                                                                                 Giżycko 18.11.2009r.     Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję XXXV sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 30 listopada 2009r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

1.   Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.   Informacja o porządku obrad.

3.   Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.   Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5.   Zapytania do Burmistrza Miasta.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009r.  PROJEKT NR 1

7.   Podjęcie uchwały w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe

      odprowadzenie ścieków.                                                            PROJEKT NR 2

8.      Podjęcie uchwały w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych

      ścieków.                                                                                    PROJEKT NR 3

9.   Podjęcie uchwały w sprawie opłaty miejscowej.                         PROJEKT NR 4

10. Projekt budżetu miasta na 2010 rok  - I czytanie.

11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych

      licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na rok 2010. PROJEKT NR 5

12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego planu współpracy z organizacjami

      pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 rok.                                                                    PROJEKT NR 6

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyposażenia jednostki gminnej w mienie. PROJEKT NR 7

14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.                        PROJEKT NR 8

15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.                        PROJEKT NR 9

16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.                        PROJEKT NR 10

17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy.                        PROJEKT NR 11

18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Burmistrza

      Miasta.                                                                                          PROJEKT NR 12

19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.

                                                                                                          PROJEKT NR 13

20. Komunikaty i  wnioski do burmistrza miasta.                                                                   

 21. Zamknięcie sesji.  

 

   Posiedzenia komisji:

1.      Komisja Spraw Społecznych         –       23.11.2009r. godz. 16.00

2.      Komisja Finansów i Gospodarki    -         24.11.2009r. godz. 16.00

3.      Komisja Mienia Miejskiego           –          25.11.2009r. godz. 10.00

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.11.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Gruszecka - Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2009 11:45
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1282
11 grudnia 2009 11:45 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.