Plan pracy i sprawozdania

Porządek obrad XXXVI sesji V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 17 grudnia 2009 roku o godz. 10.00

Giżycko 10.12.2009r.

 

BR.0052/9/09

                                                                                         

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję XXXVI sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 17 grudnia 2009r. godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

 

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, powołanie sekretarza obrad.

2.      Informacja o porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Informacja Burmistrza Miasta z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.

5.   Zapytania do Burmistrza Miasta.

6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009r.            PROJEKT NR 1

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu miasta na 2009 rok.       PROJEKT NR 2

8.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku

     2009.                                                                                                       PROJEKT NR 3

9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2010 rok.  PROJEKT NR 4

10.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.                              PROJEKT NR 5

11.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.                              PROJEKT NR 6

12.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.                              PROJEKT NR 7

13.Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości.                              PROJEKT NR 8

14.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży lokalu.                                     PROJEKT NR 9

15.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

     Problemów Alkoholowych na 2010 rok dla miasta Giżycka.               PROJEKT NR 10

16.Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla

     Miasta Giżycka.                                                                                      PROJEKT NR 11

17.Podjęcie uchwały w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały

     zarząd.                                                                                                    PROJEKT NR 12

18.Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym prawa własności

     nieruchomości.                                                                                        PROJEKT NR 13

19.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu

     przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  PROJEKT NR 14

20.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu

     przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  PROJEKT NR 15

21.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu

     przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  PROJEKT NR 16

22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat z tytułu

     przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.  PROJEKT NR 17

23.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Giżyckiego Centrum Kultury.

                                                                                                                     PROJEKT NR 18

24.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku.

                                                                                                                     PROJEKT NR 19

25.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej.

                                                                                                                     PROJEKT NR 20

26.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały o wieloletnim programie gospodarczym.

                                                                                                                     PROJEKT NR 21

                      

20. Komunikaty i  wnioski do burmistrza miasta.                                                              

 21. Zamknięcie sesji.

 

 

Posiedzenia komisji:

Komisja Spraw Społecznych         –       14.12.2009r. godz. 16.00

Komisja Finansów i Gospodarki    -       15.12.2009r. godz. 11.00

Komisja Mienia Miejskiego           –       16.12.2009r. godz. 10.00

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 10.12.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Ogólny (WO)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Krystyna Gruszecka - Biuro Rady
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 grudnia 2009 11:43
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2168
11 grudnia 2009 13:42 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
11 grudnia 2009 11:44 (Małgorzata Kulas) - Dodanie załącznika.
11 grudnia 2009 11:43 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.