Plan pracy i sprawozdania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2011

Uchwała nr VI/8/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r.

PLAN PRACY RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU VI KADENCJI NA ROK 2011

Uchwała Nr VI/9/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku.

Porządek obrad VI sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 20 stycznia 2011 roku o godz. 16.00

BR.0052/6/11 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję VI sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 20 stycznia 2011r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad IV sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 14 grudnia 2010 roku o godz. 16.00

BR.0052/4/10 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję IV sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 14 grudnia 2010 godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad III sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 6 grudnia 2010 roku o godz. 16.00

Giżycko 02.12.2010 BR.0052/3/10 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję III sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 6 grudnia 2010 godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Mi

Porządek obrad I sesji VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 1 grudnia 2010 roku o godz. 11.00

BR.0052/1/10 Na podstawie art. 20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm) zwołuję I sesję VI kadencji Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 1 grudnia 2010r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Giżycku z następującym porządkiem obrad:

Porządek obrad XLVI sesji V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 28 października 2010 roku o godz. 9.00

BR.0052/10/10 Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Miasta zwołuję XLVI sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 28 października 2010r. godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: Otwarcie...

Porządek obrad XLV sesji V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 14 października 2010 roku o godz. 16.00

BR.0052/9/10 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję XLV sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 14 października 2010r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: