Plan pracy i sprawozdania (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek obrad XXVIII sesji V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 5 marca 2009 roku o godz. 16.00

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję XXVIII sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 5 marca 2009r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad: