Plan pracy i sprawozdania

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Porządek obrad XXIII sesji V kadencji Rady Miejskiej w Giżycku w dniu 4 września 2008 roku o godz. 16.00 i najbliższe posiedzenia komisji

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm.), zwołuję XXIII sesję Rady Miejskiej w Giżycku na dzień 4 września 2008r. godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego z następującym porządkiem obrad:

Dyżury Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego

Przyjęcie interesantów: Przewodniczący Rady Miejskiej: od poniedziałku do piątku 9.00-11.00 Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej: poniedziałki i środy 14.15-15.15

DYŻURY RADNYCH

INFORMACJA RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU - DYŻURY RADNYCH Szanowni Państwo, Radni SLD pełnić będą dyżury w Biurze Rady Miejskiej od dnia 12 kwietnia 2007 r. w godz. 14.00 – 16.00: • Cezar Farbotko (tel. 506 389 118) w pierwszy czwartek każdego miesiąca • Cezary Piórkowski (tel. 608 429 930) w drugi czwartek każdego...