Zagospodarowanie przestrzenne

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między Kanałem Giżyckim i ulicami: Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską w Giżycku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między Kanałem Giżyckim i ulicami: Moniuszki, Wojska Polskiego i Łuczańską w Giżycku - Uchwała Nr XL/101/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 czerwca 2017 r., - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 6 października 2017 r. poz. 3961.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Alei 1-go Maja na odcinku pomiędzy Szosą Obwodową, a ul. Królowej Jadwigi oraz terenu przy ul. Królowej Jadwigi położonego pomiędzy kościołem św. Anny, a cmentarzem komunalnym w Giżycku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Alei 1-go Maja na odcinku pomiędzy Szosą Obwodową, a ul. Królowej Jadwigi oraz terenu przy ul. Królowej Jadwigi położonego pomiędzy kościołem św. Anny, a cmentarzem komunalnym w Giżycku. - Uchwała Nr XXXVIII/83/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 2017 r., - Dziennik Urzędowy...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy Aleją 1-go Maja oraz ulicami: Królowej Jadwigi i Kombatantów w Giżycku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego kwartału zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej pomiędzy Aleją 1-go Maja oraz ulicami: Królowej Jadwigi i Kombatantów w Giżycku. - Uchwała Nr XXXVIII/82/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 24 maja 2017 r., - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia...

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo - mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim w Giżycku

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy usługowo - mieszkaniowej przy al. Wojska Polskiego i kanale Giżyckim w Giżycku. - Uchwała Nr XXXVII/69/2017 Rady Miejskiej w Giżycku z 26 kwietnia 2017r. - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego poz. 2681 z dnia 9 czerwca 2017 r.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Warszawską, Bohaterów Westerplatte i Kolejową w Giżycku - Uchwała Nr XXVII/107/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 września 2016 r. - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 4 stycznia 2017 r. poz....

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKA

REJESTR OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GIŻYCKA (KLIKNIJ NA NAZWĘ PLANU ABY PRZEJŚĆ DO TREŚCI UCHWAŁY, PLANU I ZAŁĄCZNIKA GRAFICZNEGO) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Śródmieścia m.Giżycka, zawartego między ulicami: Dąbrowskiego, Kolejową, przedłużeniem...

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy przemysłowej przy ul. Przemysłowej w Giżycku, - Uchwała Nr XXIII/56/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja 2016 r., - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 18 lipca 2016 r. poz. 3017.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej położonych przy ul. Warszawskiej w Giżycku

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej położonych przy ul. Warszawskiej w Giżycku, – Uchwała Nr XXI/31/2016 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 marca 2016 r., – Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko – Mazurskiego z dnia 10 czerwca 2016 r. poz. 2444

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej, zawartego pomiędzy ulicami: Jagiełły, Staszica, Warszawską i Wodociągową w Giżycku.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy usługowej i mieszkaniowej, zawartego pomiędzy ulicami: Jagiełły, Staszica, Warszawską i Wodociągową w Giżycku - uchwała Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015r. - Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18 grudnia 2015r....

Miejscowy plan zagospodarowania terenu położonego przy ul.Moniuszki, między kanałem Niegocińskim a granicą administracyjną miasta Giżycka

Miejscowy plan zagospodarowania terenu położonego przy ul.Moniuszki, między kanałem Niegocińskim a granicą administracyjną miasta – uchwała Nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2015r. – Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 2 grudnia 2015r. poz.4409.