Podatki i opłaty

Wyszukiwarka

Wybierz rok

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2018 ROK

Burmistrz Miasta Giżycka informuje, iż stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2018 nie ulegają zmianie I. Podatek od nieruchomości: 1.1. Stawki podatkowe: 1) Uchwała Rady Miejskiej w Giżycku Nr XVII/127/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. 1.2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości: 1) Uchwała Rady Miejskiej w Giżycku Nr...

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2017 ROK

Burmistrz Miasta Giżycka informuje, iż stawki podatków i opłat lokalnych na rok 2017 nie ulegają zmianie UWAGA! Zmiana zasad płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł Z dniem 1 stycznia 2016 roku ww. podatki lokalne ustalone do kwoty 100 zł płatne są jednorazowo w terminie...

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2016 ROK

UWAGA! Zmiana zasad płatności podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł Z dniem 1 stycznia 2016 roku ww. podatki lokalne ustalone do kwoty 100 zł płatne są jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty. I. W 2016 r. obowiązują stawki podatków i opłat: 1.1. Podatku od nieruchomości...

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2015 ROK

I. W 2015 r. obowiązują następujące stawki podatków i opłat: 1.1. Podatku od nieruchomości określone z dnia 22 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. 1.2. Zwolnienia z podatku od nieruchomości: określone Nr XXXIX/85/2013 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości. ...