Uchwały Rady

Uchwała nr XXXIX/98/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany uchwały nr V/20/10 RM w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/98/2013
 Rady Miejskiej w Giżycku
  z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr V/20/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia2010 r.
w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz  w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym.

 


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2013 r.  poz. 594) ) oraz art. 31 ust. 3 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r.  (Dz.U. 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) ), Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje:

 

§ 1. W uchwale nr V/20/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010 r.  w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym zmienionej uchwałą nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 września 2011 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz  w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym wprowadza się następujące zmiany:

 

1. uchyla się § 1, §2, § 3, § 4,§ 5, § 6, §7, § 8, §9.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko- Mazurskiego.

 

                                                                                              Przewodnicząca Rady

                                                                                              Małgorzata Czopińska

 

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2013r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2014 15:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1567
09 stycznia 2014 15:16 (Krystyna Gruszecka) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2014 15:16 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)