Uchwały Rady

Uchwała nr XXXIX/97/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2016 z dnia 19 grudnia 2013r.

                                                                                                          

Uchwała nr XXXXIX/97/2013

Rady Miejskiej w Giżycku

z dnia 19 grudnia 2013r.

 

w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu  Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2016.

 

 

            Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 10 i art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala co następuje:

 

§ 1.

Przyjmuje się Program Rozwoju Sportu  Gminy Miejskiej Giżycko, na lata 2014-2016, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Czopińska


Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2013r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 stycznia 2014 15:10
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1326
09 stycznia 2014 15:11 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie załącznika [zalacznik_do_uchwaly_nr_xxxix972013_program_rozwoju_sportu.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
09 stycznia 2014 15:10 (Krystyna Gruszecka) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)