Uchwały Rady

Uchwała nr XXXVII/65/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Miejskiej Giżycko w spółce Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. na rzecz tej Spółki w celu dobrowolnego umorzenia z dnia 25 października 2013r.

Uchwała Nr XXXVII/65/2013

Rady Miejskiej w Giżycku

   z dnia 25 października 2013r.

 

w sprawie

wyrażenia zgody na zbycie udziałów Gminy Miejskiej Giżycko w spółce Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. na rzecz tej Spółki w celu dobrowolnego umorzenia.

 

 

                                       Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zmianami), uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Wyraża się zgodę na zbycie udziałów w spółce Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.
z siedzibą w Giżycku o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy udział, na następujących zasadach: 

1) zbycie udziałów nastąpi na rzecz Spółki, w celu ich dobrowolnego umorzenia z kapitału rezerwowego Spółki do kwoty 495 200 zł (czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych);

2) umorzenie nastąpi za wynagrodzeniem, a jeden udział jest umarzany za kwotę 200 zł (dwieście złotych)

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Giżycka.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                  Przewodnicząca Rady

                                                                                  Małgorzata Czopińska

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 25.10.2013r.
Dokument wytworzony przez: Rada Miejska
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Jolanta Piotrowska Burmistrz Miasta
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 04 listopada 2013 11:21
Dokument wprowadzony do BIP przez: Krystyna Gruszecka
Ilość wyświetleń: 1148
04 listopada 2013 11:23 Krystyna Gruszecka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 listopada 2013 11:22 Krystyna Gruszecka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
04 listopada 2013 11:22 Krystyna Gruszecka - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)