Uchwały Rady (2019)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr VI/14/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2019 - 2028.

Na podstawie Uchwały nr 0102-128/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 21 marca 2019 r., stwierdza się nieważność uchwały nr VI/14/2019 z dnia 27 lutego 2019 r., w części dotyczącej kwoty długu w latach 2019 - 2028, wykazanej w załaczniku nr 1 do uchwały.