Uchwały Rady (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXV/78/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych ścieków

Uchwała Nr XXXV/78/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie dopłaty przez Gminę Miejską Giżycko do odprowadzonych ścieków.

Uchwała nr XXXV/77/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków

Uchwała Nr XXXV/77/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

Uchwała nr XXXV/76/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2009 rok

Uchwała nr XXXV/76/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zmiany budżetu 

Uchwała nr XXXIV/70/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały o wieloletnim programie gospodarczym

Uchwała nr XXXIV/70/2009 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o wielolet

Uchwała nr XXXIV/69/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Giżyckiego Centrum Kultury

Uchwała nr XXXIV/69/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 22 października 2009r w sprawie z