Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XI/65/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2003r w sprawie zmiany uchwały nr IX/49/03 o zabezpieczeniu przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla „ in blanco”

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2002r. z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje : § 1. 1. W uchwale nr IX/49/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2003r. zmienia się kwotę 730.000 zł ( słownie : siedemset trzydzieści tysięcy złotych...

Uchwała nr XI/62/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 sierpnia 2003r w sprawie objęcia gruntów granicami Warmińsko - Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001r z późn. zm. ) oraz art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 1994r. o specjalnych strefach ekonomicznych ( Dz.U.Nr 123, poz. 600 z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Zezwala się...

Uchwała nr IX/49/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2003r w sprawie zabezpieczenia przyznanych środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu w formie weksla "in blanco"

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje : § 1. 1. Wyraża się zgodę na zawarcie umowy na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Budowa sali gimnastycznej przy...

Uchwała nr IX/48/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2003r w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 15191 z 2001r. z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000r. z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku...

Uchwała nr IX/47/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2003r w sprawie zmiany nieruchomości

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późń. zm./ oraz w oparciu o art. 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /tekst jednolity Dz.U. Nr 46 poz. 543 z 2000 r./ Rada Miejska w Giżycku uchwala , co następuje: § 1. Dokonać...

Uchwała nr IX/46/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2003r w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 13 i art. 34 ust.6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000r. z późn. zm. ) Rada Miejska w Giżycku...

Uchwała nr IX/45/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2003r w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000r. z późn. zm....

Uchwała nr IX/44/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 23 maja 2003r w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z 2001r. z późn. zm. ) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust.1 i art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000r. z późn. zm....