Uchwały Rady (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXVI/97/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka

Uchwała nr XXXVI/97/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Giżycka.

Uchwała nr XXXVI/95/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży lokalu

Uchwała nr XXXVI/95/2009 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009r.

Uchwała nr XXXVI/94/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała Nr XXXVI/94/2009 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009r.

Uchwała nr XXXVI/93/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XXXVI/93/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009r.

Uchwała nr XXXVI/92/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XXXVI/92/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009r.

Uchwała nr XXXVI/91/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XXXVI/91/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009r.

Uchwała nr XXXVI/90/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Giżycka na 2010 rok

Uchwała Nr XXXVI/90/09 R a d y M i e j s k i e j w G i ż y c k u z dnia 17 grudnia 2009 r.