Uchwały Rady (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXVIII/6/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 5 marca 2009 roku w sprawie: uchylenia uchwały

Uchwała Nr XXVIII/6/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 5 marca 2009r.

Uchwała Nr XXVIII/1/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu budżetu miasta Giżycka na 2009 rok.

Uchwała Nr XXVIII/1/09 R a d y M i e j s k i e j w G i ż y c k u z dnia 5 marca 2009 r. w sprawie: