Uchwały Rady

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr V/9/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dzielnicy przemysłowo - usługowej we wschodniej części miasta Giżycko.

Zmiana zakresu obszaru opracowania mpzp terenu dzielnicy przemysłowo - usługowej we wschodniej części miasta Giżycka - na podstawie Uchwały nr XVI/99/2019 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 października 2019 r.