Uchwały Rady (2013)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXIX/99/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/99/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Na podstawie art. 18a ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) w związku z § 82 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w...

Uchwała nr XXXIX/98/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany uchwały nr V/20/10 RM w Giżycku z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/98/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr V/20/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia2010 r. w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania...

Uchwała nr XXXIX/97/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2016 z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXXIX/97/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Sportu Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2014-2016. Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 10 i art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 594 ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku...

Uchwała nr XXXIX/96/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała Nr XXXIX/96/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie zmiany statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz.594z późn. zm.) oraz...

Uchwała nr XXXIX/95/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/95/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. W sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) w związku z § 4 i 5 uchwały XXXV/41/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25...

Uchwała nr XXXIX/94/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/94/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. W sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) w związku z § 4 i 5 uchwały XXXV/41/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia...

Uchwała nr XXXIX/93/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/93/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. W sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) w związku z § 4 i 5 uchwały XXXV/41/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja...

Uchwała nr XXXIX/92/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/92/2013 Rady Miejskiej w Giżyc z dnia 19 grudnia 2013r. W sprawie nadania medalu za szczególne zasługi dla Miasta. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013r. poz.594 ze zm.) w związku z § 4 i 5 uchwały XXXV/41/01 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 25 maja...

Uchwała nr XXXIX/91/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/91/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się Panu Thomasowi Wahl tytuł:...

Uchwała nr XXXIX/90/2013 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta z dnia 19 grudnia 2013r.

Uchwała nr XXXIX/90/2013 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie nadania honorowego obywatelstwa Miasta. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2013r. poz. 594 ze zm.) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: § 1. Nadaje się Panu Piotrowi Błazeuszowi...