Uchwały Rady (2012)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXVIII/85/2012 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXVIII/85/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie uchylenia uchwały w przedmiocie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za trwały zarząd. Na podstawie 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z...

Uchwała nr XXVIII/84/2012 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zbycia nieruchomości z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXVIII/84/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku...

Uchwała nr XXVIII/83/2012 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zbycia nieruchomości z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXVIII/83/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21...

Uchwała nr XXVIII/82/2012 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zbycia nieruchomości z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXVIII/82/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w oparciu o art. 13 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku...

Uchwała nr XXVIII/81/2012 Rady Miejskien w Gizycku o zmianie uchwały nr XIX/26/04 z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXVIII/81/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2012r. o zmianie uchwały nr XIX/26/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach komunalnych oraz sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste gruntu. Na podstawie 18 ust 2 pkt 9 lit a, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca...

Uchwała nr XXVIII/80/2012 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2013-2018" z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXVIII/80/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2012r. w sprawie „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2013-2018”. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z...

Uchwała nr XXVIII/79/2012 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2012 z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała Nr XXVIII/79/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2012. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) oraz art.263 ust.2, ust.3,...

Uchwała nr XXVIII/78/2012 Rady Miejskiej w Giżycku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycko na lata 2012-2021 z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała Nr XXVIII/78/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2012 -2021. Na podstawie art.231 ust.1.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca...

Uchwała nr XXVIII/77/2012 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2012 rok z dnia 20 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXVIII/77/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2012 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach...

Uchwała nr XXVII/76/2012 w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Gizyckiemu z dnia 18 grudnia 2012r.

Uchwała nr XXVII/76/2012 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie udzielenia pomocy Powiatowi Giżyckiemu. Na podstawie art.18 ust. 1 w związku art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. l591, Dz.U.2002, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558; Nr 113...