Uchwały Rady (2011)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XLIV/76/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków, dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

Uchwała nr XVI/118/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr XLIV/76/10 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 9 września 2010r. w sprawie określenia jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia oraz określenia sposobu i trybu sporządzania...

Uchwała nr XVI/117/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy

Uchwała nr XVI/117/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przekazania Gminie Miejskiej Giżycko mienia państwowego związanego z realizacją zadań gminy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami) w związku...

Uchwała nr XVI/116/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zbycia nieruchomości

Uchwała nr XVI/116/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zbycia nieruchomości Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142 poz. 1591 roku ze zm.) oraz w oparciu o art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce...

Uchwała nr XVI/115/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości

Uchwała nr XVI/115/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591z późn. zm.) oraz w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt 7a w związku z art. 25 ust. 2 ustawy z dnia...

Uchwała nr XVI/114/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013

Uchwała Nr XVI/114/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie przyjęcia aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Giżycko na lata 2008 – 2013 Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi...

Uchwała nr XVI/113/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok dla Miasta Giżycka

Uchwała nr XVI/113/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2012 rok dla Miasta Giżycka Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn....

Uchwała nr XVI/112/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2011

Uchwała Nr XVI/112/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z końcem roku 2011. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 Nr 142,poz.1591, z późn. zm.) oraz art.263 ust.2, ust.3, ust.4 i ust.5...

Uchwała nr XVI/111/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011 -2021

Uchwała Nr XVI/111/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2011 -2021 Na podstawie art.231 ust.1.ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca...

Uchwała nr XVI/110/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok

Uchwała nr XVI/110/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: zmiany budżetu miasta na 2011 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.z 2001 r Nr 142,poz.1591, z późn.zm.) oraz art.211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach...

Uchwała nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2012 -2021

Uchwała Nr XVI/109/11 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Giżycka na lata 2012 -2021 Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157,poz.1240 z późn.zm.) w związku...