Uchwały Rady (2009)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Uchwała nr XXXVI/108/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: lokalizacji ośrodka gier

Uchwała nr XXXVI/108/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie lokalizacji ośrodka gier. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 lipca 1992r. o grach i zakładach wzajemnych...

Uchwała nr XXXVI/107/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany uchwały o wieloletnim programie gospodarczym

Uchwała nr XXXVI/107/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany uchwały o wieloletnim programie gospodarczym. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 – ze zmianami) Rada Miejska w Giżycku uchwala, co następuje: §...

Uchwała nr XXXVI/106/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej

Uchwała Nr XXXVI/106/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009r. W sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej. Na podstawie § 82 pkt 1 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. z późn. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego...

Uchwała nr XXXVI/105/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku

Uchwała Nr XXXVI/105/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Giżycku. Na podstawie § 15 pkt 2 Statutu Miasta Giżycka przyjętego uchwałą nr VI/22/03 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 28 lutego 2003r. z późn. zm. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko...

Uchwała nr XXXVI/104/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: zmiany Statutu Giżyckiego Centrum Kultury

Uchwała Nr XXXVI/104/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Giżyckiego Centrum Kultury. Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity z 2001r Dz.U.Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami ) oraz art.13 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października...

Uchwała nr XXXVI/103/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

UCHWAŁA nr XXXVI/103/09 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze...

Uchwała nr XXXVI/102/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

UCHWAŁA nr XXXVI/102/09 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze zmianami)...

Uchwała nr XXXVI/101/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

UCHWAŁA nr XXXVI/101/09 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze...

Uchwała nr XXXVI/100/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

UCHWAŁA nr XXXVI/100/09 RADY MIEJSKIEJ W GIŻYCKU z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r. ze...

Uchwała nr XXXVI/99/09 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 17 grudnia 2009 roku w sprawie: sprzedaży użytkownikom wieczystym prawa własności nieruchomości

UCHWAŁA nr XXXVI/99/09 RADY MIEJSKIEJ W GIZYCKU z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie sprzedaży użytkownikom wieczystym prawa własności nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997...