Regulamin

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Zarządzenie Nr 21/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 21 stycznia 2015 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: §1. Nadaję Regulamin Organizacyjny...

Zarządzenie nr 105/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 października 2011 roku w sprawie: zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Giżycku

Zarządzenie Nr 105/2011 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Giżycku Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka zarządza, co następuje: § 1. ...

Zarządzenie nr 169/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Zarządzenie nr 169/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku, Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. Zm.) Burmistrz Miasta Giżycka zarządza co następuje: §...

Zarządzenie Nr 145/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 października 2008 roku w sprawie: zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Giżycku

Zarządzenie nr 145/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 października 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Giżycku Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późniejszymi zmianami) Burmistrz Miasta Giżycka zarządza, co następuje: §...

Zarządzenie nr 201/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Zarządzenie nr 201/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Giżycka zarządza, co następuje: §...

Zarządzenie nr 182/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 września 2005 r. w sprawie: zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Zarządzenie nr 182/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 29 września 2005 r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Giżycka zarządza, co następuje: §...

Zarządzenie nr 158/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 czerwca 2005 roku w sprawie: ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Zarządzenie nr 158/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 10 czerwca 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Giżycka zarządza, co następuje: §...

Zarządzenie nr 151/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 maja 2005 roku w sprawie: ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Giżycku

Zarządzenie nr 151/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy w Urzędzie Miejskim w Giżycku Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94) Burmistrz Miasta Giżycka zarządza, co następuje: § 1. Ustala się regulamin pracy...

Zarządzenie nr 125/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 stycznia 2005 roku w sprawie: regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku

Zarządzenie nr 125/2005 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 3 stycznia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Giżycku Na podstawie art. 33 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Burmistrz Miasta Giżycka zarządza, co następuje: §...