Partnerstwo Publiczno – Prywatne (PPP)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ocena efektywności realizacji przedsięwzięcia - Budowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego

Pełna treść oceny efektywności realizacji przedsięwzięcia - budowy budynków mieszklanych wielorodzinnych na nieruchomości stanowicej własność Gminy Miejskiej Giżycko w formule partnerstwa publiczno-prywatnego w linku poniżej: http://gizycko.pl/dokumentacja_publiczna/ocena_efektywnosci_realizacji_przedsiewziecia.pdf

Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania

Ustawa o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1540 Rozdział 1. Przepisy ogólne. Art. 1 [Zakres przedmiotowy] U

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz.U. Nr 71, poz. 733) tj. z dnia 7 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 31, poz. 266)

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Giżycka w sprawie możliwości składania wniosków o wynajęcie loklu mieszkalnego w nowo budowanych budynkach przy ul. Warszawskiej w Giżycku z docelowym dojściem do własności tego lokalu

OGŁOSZENIE NR 28/2019 B U R M I S T R Z M I A S T A G I Ż Y C K A zaprasza wszystkie osoby, które byłyby zainteresowane wynajęciem lokalu mieszkalnego w nowo budowany