Zarządzenia

Zarządzenie Nr 245/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

Zarządzenie Nr 245 /2009
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 28 października 2009 roku

w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 

Na podstawie § 1 uchwały XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, postanawiam:

§ 1.

Na podstawie złożonych wniosków oraz inicjatywy własnej przyznaję nagrody pieniężne (na łączną kwotę 10 000 zł ) następującym osobom:

 

Ryszard Boczoń

1000 zł

Za całokształt działalności literackiej

Wiktoria Petiuk

1000 zł

Za wkład w podnoszenie poziomu artystycznego chórów

Chór Cantabile przy GCK

3000 zł

Za udział w życiu kulturalnym Giżycka

Wojciech Marek Darski

1000 zł

Za napisanie książki „Mazury od środka – Bedecker dla przyjaciół”

Zespół taneczny „Złota Jesień” Klubu Seniora „Mazury”

3000 zł

Za aktywny udział w życiu kulturalnym Giżycka

Aneta Ziółkowska

1000 zł

Za prowadzenie zajęć tanecznych z dziećmi

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.10.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Lilina Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2009 11:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1793
28 października 2009 11:51 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.