Zarządzenia

Zarządzenie Nr 246/2009 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

Zarządzenie Nr 246/2009

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 28.10. 2009 r.

 

w sprawie przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

na podstawie § 1 uchwały XXXVII/139/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie przyznawania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym postanawiam:

§ 1

 Na podstawie złożonych wniosków oraz inicjatywy własnej przyznaję nagrody pieniężne (na łączną kwotę 40 000 zł) następującym osobom:

Bartłomiej Kubkowski

900 zł

Za wysokie wyniki w pływaniu

Zygmunt Raczkowski

900 zł

Za popularyzację gry w szachy

Rafał Graca

900 zł

Za działalność w klubie Karate Kyokushin i wysokie wyniki sportowe

Sławomir Zubowicz

900 zł

Za działalność w klubie Karate Kyokushin i wysokie wyniki sportowe

Arkadiusz Gij

900 zł

Za szkolenie dzieci i młodzieży i organizację amatorskiej piłki siatkowej w Giżycku

Katarzyna Milecka

500 zł

Za wyróżniającą się grę w drużynie piłki ręcznej

Magdalena Tiesler

500 zł

Za wyróżniającą się grę w drużynie piłki ręcznej

Emilia Dąbek

300 zł

Za wyróżniającą się grę w drużynie piłki ręcznej

Marta Grzeszczyk

900 zł

Za przygotowanie i osiągnięcia młodziczek w piłce ręcznej

Andrzej Paszkiewicz

900 zł

Za osiągnięcia podopiecznych w piłce ręcznej

Hubert Krzewiński

900 zł

Za wysokie wyniki sportowe i powołanie do Kadry Narodowej PZŻ

Mateusz Cemka

900 zł

Za wysokie wyniki sportowe i powołanie do Kadry Narodowej PZŻ

Krzysztof Małecki

900 zł

Za wysokie wyniki sportowe i powołanie do Kadry Narodowej PZŻ

Janusz Rososiński

500 zł

Za przygotowanie podopiecznych w tenisie stołowym  i ich osiągnięcia

Piotr Trochim

900 zł

Za przygotowanie podopiecznych w tenisie stołowym  i ich osiągnięcia

Piotr Grodzki

900 zł

Za działalność trenerską w piłce siatkowej

Jan Lemancewicz

900 zł

Za zdobycie srebrnego medalu w Mistrzostwach Polski Weteranów w biegu na 10 km

Przemysław Nowalski

900  zł

Za  zdobycie tytułu Miastrza Polski w Triathlonie

Barbara Dziekańska

900 zł

Za przygotowanie zawodników i osiągane przez nich sukcesy

Mirosław Ambroch

900 zł

Za przygotowanie zawodników i osiągane przez nich sukcesy

Krzysztof Rogowski

900 zł

Za przygotowanie zawodników i osiągane przez nich sukcesy

Marcin Panaś

900 zł

Za przygotowanie zawodników i osiągane przez nich sukcesy

Anna Danilewicz

800 zł

Za działalność na rzecz żeglarstwa i organizację imprez żeglarskich w Giżycku

Wojciech Caban

900 zł

Z okazji 50-lecia MBSW za wkład w rozwój żeglarstwa w Giżycku

Stanisław Klimaszewski

600 zł

VI miejsce – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Adam Łożyński

600 zł

VII  miejsce –Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Karol Matelak

600 zł

IV miejsce Mistrzostwa Polski Juniorów MŁ. w kl. Icesurfing

Fabian Widliński

600 zł

V miejsce  Mistrzostwa Polski Juniorów w kl. Icesurfing

Wiktoria Szmit

500 zł

IV miejsce w Akademickich Mistrzostwach Polski - Gdański

Artur Danilewicz

500 zł

V miejsce Gdynia Sailing Days, XVI miejsce OOM

Ewelina Roman

500 zł

XVII msc-Ogólnopolska Olimpiada Młodzieżowa

Karolina Sołtaniuk

300 zł

Czołowe miejsca w zawodach pucharowych

Rafał Nowicki

300 zł

22 miejsce – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży

Tomasz Bazydło

300 zł

II miejsce – Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików

Edward Hincman

900 zł

Za aktywną działalność trenerską

Marek Radzewicz

900 zł

Za aktywną działalność trenerską

Henryk Bazydło

800 zł

Za aktywną działalność trenerską

Krzysztof Kalinowski

800 zł

Za aktywną działalność trenerską

Kamil Kajrys

800 zł

Za aktywną działalność trenerską

Grzegorz Bierć

800 zł

Za aktywną działalność trenerską

Wiesław Kwiatkowski

500 zł

Za społeczną działalność na rzecz młodych piłkarzy

Mariusz Nowik

500 zł

Za społeczną działalność na rzecz młodych piłkarzy

Mirosław Murawski

500 zł

Za społeczną działalność na rzecz młodych piłkarzy

 Artur Korc

900 zł

Za osiągnięcia w kolarstwie – jazda na czas

Jerzy Grajewski

500 zł

Za osiągnięcia w kolarstwie

Jerzy Gawarecki

900 zł

Za propagowanie i organizację wyścigów kolarskich

Krzysztof Wołos

500 zł

Za krzewienie idei sportów siłowych i kulturystyki

Piotr Gieczewski

900 zł

Za osiągnięcia podopiecznych w pływaniu

Halina Poboży

900 zł

Za wkład pracy w organizację zawodów pływackich

Antoni Wojciechowicz

900 zł

Z okazji 50-lecia MBSW za wkład w rozwój żeglarstwa w Giżycku

Jerzy Roginiewicz

900 zł

Z okazji 50-lecia MBSW za wkład w rozwój żeglarstwa w Giżycku

Mirosław Kołodziejczyk

900 zł

Z okazji 50-lecia MBSW za wkład w rozwój żeglarstwa w Giżycku

Mieczysław Konarzewski

900 zł

Za działalność na rzecz popularyzacji sportów wodnych i organizację imprez żeglarskich

Zdzisław Kieżun

400 zł

Za organizację mistrzostw w strzelectwie myśliwskim

Krzysztof Konieczka

400 zł

Za organizację mistrzostw w strzelectwie myśliwskim

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
  

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

 

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 28.10.2009
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 października 2009 11:48
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2320
12 listopada 2009 13:00 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
28 października 2009 11:48 (Małgorzata Kulas) - Utworzenie dokumentu.