Zarządzenia

Zarządzenie Nr 148/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 22 października 2008 roku w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

Zarządzenie Nr 148/2008
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 22 października 2008 roku

w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 

Na podstawie § 1 uchwały XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, postanawiam:

§ 1.

Na podstawie złożonych wniosków oraz inicjatywy własnej przyznaję nagrody pieniężne następującym osobom:

1.      Nauczycielski Chór Kameralny - 3000 zł (łączna kwota) za całokształt działalności i 10-lecie pracy artystycznej: Henryk Gierwel, Iwona Arnt, Irena Czunak, Kazimiera Gierwel, Jadwiga Gajda, Krystyna Gulan, Krystyna Gwiazdowska, Maria Dulko, Barbara Huta-Hołdowska, Elwira Jurczyk, Benedykta Jańczyk, Halina Kądzielewska, Teresa Korsak, Janina Kownacka, Halina Lewandowska, Elżbieta Leśniewska, Katarzyna Limanowska, Marianna Maculewicz, Lucyna Opar, Aleksandra Osieczko, Teresa Paszkiewicz, Irena Pawlikowska, Nina Piórkowska, Stanisława Pietrzyk, Nina Poznańska, Zofia Raczkowska, Olga Rabczuk, Krystyna Rusiecka, Henryka Szarejko, Leokadia Szulganiuk, Halina Tubilewicz, Irena Glabas

2.      Dariusz Leczycki – 1000 zł za całokształt działalności

3.      Jan Wiszniewski  – 1000 zł za udział w wystawach i osiągnięcia w dziedzinie projektowania oraz wykonawstwa biżuterii artystycznej

4.      Janusz Pilecki – 1000 zł za aktywny udział w życiu kulturalnym miasta

5.      Antoni Wojciechowicz – 1000 zł za całokształt działalności

6.      Roman Tuz – 1000 zł za udział w życiu kulturalnym miasta

7.      Jan Pik – 1000 zł za udział w życiu kulturalnym miasta

8.      Hieronima Tyczka – 1000 zł za udział w życiu kulturalnym miasta

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Jolanta Piotrowska

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 22.10.2008
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji i Integracji Europejskiej (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Liliana Florkiewicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 października 2008 17:06
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 2517
28 października 2008 10:04 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
24 października 2008 12:38 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
23 października 2008 11:09 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.