Zarządzenia

Zarządzenie Nr 55/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 września 2007 roku w sprawie: przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

Zarządzenie Nr 55/2007
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 7 września 2007


w sprawie przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

Na podstawie § 1 uchwały XXXVII/139/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie przyznania nagród oraz wyróżnień sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym postanawiam:


§ 1.

Na podstawie złożonych wniosków oraz inicjatywy własnej przyznaję nagrody pieniężne następującym osobom:

1. Tomasz Kamiński – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
2. Dominik Żyłko – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
3. Mateusz Bystrzycki – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
4. Artur Kropiewnicki – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
5. Janusz Madej – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
6. Arkadiusz Gwiazdowski – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
7. Tomasz Kudyk – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
8. Arkadiusz Kordela – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
9. Grzegorz Nawrocki – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
10. Kamil Kajrys – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
11. Michał Sadłos – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
12. Miłosz Kołodziejczyk – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
13. Krystian Głowacki – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
14. Piotr Kaczorowski – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
15. Grzegorz Bierć – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
16. Piotr Bójko – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
17. Piotr Reczek – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
18. Rafał Krukowski – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
19. Maciej Kudyk – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
20. Krzysztof Koleśnik – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
21. Mariusz Kolendo – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
22. Tomasz Gwiazdowski – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
23. Karol Siedzik – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
24. Mariusz Mogilski – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
25. Deniss Novvicki – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
26. Dawid Hamernik – 300 zł za całokształt dotychczasowych osiągnięć w reprezentowaniu miasta na szczeblu IV ligi piłki nożnej.
27. Marek Radzewicz – 1200 zł za prowadzenie drużyn piłkarskich oraz osiągane przez te drużyny sukcesy, a także organizację Europejskiego Weekendu Piłkarskiego.
28. Edward Hincman – 1200 zł za prowadzenie drużyn piłkarskich oraz osiągane przez te drużyny sukcesy.
29. Henryk Bazydło – 1200 zł za prowadzenie drużyn piłkarskich oraz osiągane przez te drużyny sukcesy.
30. Krzysztof Kalinowski – 1200 zł za prowadzenie drużyn piłkarskich oraz osiągane przez te drużyny sukcesy.
31. Kamil Kajrys – 1200 zł za prowadzenie drużyn piłkarskich oraz osiągane przez te drużyny sukcesy.
32. Grzegorz Bierć – 1200 zł za prowadzenie drużyn piłkarskich oraz osiągane przez te drużyny sukcesy.
33. Tomasz Kamiński – 1200 zł za prowadzenie drużyn piłkarskich oraz osiągane przez te drużyny sukcesy.
34. Piotr Trochim – 1200 zł za aktywne uczestnictwo w życiu sportowym miasta, za organizację wielu imprez sportowych w tenisie stołowym.
35. Piotr Grodzki – 1200 zł za aktywne uczestnictwo w życiu sportowym miasta, za organizację wielu imprez sportowych w piłce siatkowej.
36. Janusz Rososiński – 1200 zł za aktywne uczestnictwo w życiu sportowym miasta, za organizację wielu imprez sportowych w tenisie stołowym.
37. Jerzy Dziedzic – 1200 zł za szczególne osiągnięcia w popularyzacji tae kwon do w Giżycku, za dobre wyniki podopiecznych w zawodach krajowych i międzynarodowych.
38. Andrzej Paszkiewicz – 1200 zł za aktywne uczestnictwo w życiu sportowym miasta, za organizację wielu imprez sportowych w piłce ręcznej.
39. Mirosław Ambroch – 1200 zł za aktywność w sportowym życiu miasta, szczególnie za propagowanie idei sportu żeglarskiego wśród dzieci i młodzieży.
40. Oskar Tkaczyk – 800 zł za osiągnięcia sportowe w zawodach krajowych w zapasach, za występ w Mistrzostwach Polski Juniorów
41. Michał Suchorowiec - 800 zł za osiągnięcia sportowe w zawodach krajowych w zapasach, za zajęcie III miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów.
42. Hubert Jankowski – 800 zł za osiągnięcia sportowe w zawodach krajowych w zapasach, za zajęcie VIII miejsca w Mistrzostwach Polski Juniorów.
43. Jerzy Gawarecki – 1200 zł za prowadzenie klubu TK „Masters”, odnoszącego bardzo dobre wyniki w zawodach krajowych i zagranicznych oraz za aktywną promocję miasta.
44. Artur Korc – 1200 zł za zdobycie tytułu Mistrza Europy w kolarstwie „Masters”
45. Jolanta Maksymiuk – 1200 zł za szczególne osiągnięcia w reaktywacji łyżwiarstwa w Giżycku oraz za organizację imprez w tej dyscyplinie sportu.
46. Jacek Szpakowski – 1200 zł za prowadzenie klubu Hodokan Dojo Aikido i uzyskiwane wyniki oraz za organizację „ I Festiwalu Sztuk Walk” w Giżycku.
47. Marek Stańczyk - 1200 zł za reprezentowanie miasta na regatach krajowych i międzynarodowych oraz za zakwalifikowanie się do Mistrzostw Europy w „Match Racing”.
48. Krzysztof Rosenbajger – 1200 zł za szczególne osiągnięcia w popularyzacji żeglarstwa wśród osób niepełnosprawnych oraz za organizację wielu żeglarskich imprez integracyjnych.

§ 2.

Na podstawie złożonych wniosków oraz inicjatywy własnej przyznaję nagrody rzeczowe (o wartości łącznej 7000 zł) następującym osobom:

1. Patryk Sulej – nagroda rzeczowa za odnoszenie wielu sukcesów na zawodach w kraju i regionie w tae kwon do.
2. Ewa Prusińska – nagroda rzeczowa za odnoszenie wielu sukcesów na zawodach w kraju i regionie w tae kwon do.
3. Aleksandra Rapita – nagroda rzeczowa za odnoszenie wielu sukcesów na zawodach w kraju i regionie w tae kwon do.
4. Małgorzata Łukaszewicz – nagroda rzeczowa za osiągnięcia w regatach na terenie kraju jak za granicą.
5. Anita Floryańska – nagroda rzeczowa za osiągnięcia w regatach na terenie kraju jak za granicą.
6. Przemysław Nowalski – nagroda rzeczowa za osiągnięcia sportowe w zawodach krajowych w zapasach.
7. Paulina Krystyna Biega – nagroda rzeczowa za osiągnięcia sportowe w zawodach krajowych w zapasach dziewcząt, za zajęcie II miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży.
8. Karol Kochański – nagroda rzeczowa za osiągnięcia sportowe w zawodach krajowych w zapasach, za zajęcie II miejsca w Pucharze Polski Kadetów.


§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Jolanta Piotrowska
/-/
Burmistrz Miasta Giżycka

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 1788