Zarządzenia

Zarządzenie Nr 243/2006 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 1 września 2006 roku w sprawie: przyznania nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym

Zarządzenie Nr 243/2006
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 1 września 2006 r.w sprawie przyznania nagród sportowcom, trenerom
oraz działaczom sportowym

Na podstawie § 1 Uchwały Nr XXXVII/139/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005 r. zarządzam, co następuje.

§ 1.

Biorąc pod uwagę wybitne wyniki sportowe oraz działalność społeczną w dziedzinie upowszechniania sportu i kultury fizycznej przyznaję nagrody następującym osobom:

1. Edward Hicman - 1500 zł
- za długoletnie propagowanie piłki nożnej wśród giżyckiej młodzieży i dzieci,
2. Jan Lemancewicz - 1500 zł
- za osiągnięcia sportowe i wielokrotne reprezentowanie barw miasta na zawodach sportowych o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym,
3. Henryk Bazydło - 1500 zł
- za wieloletnią pracę z młodzieżą na niwie piłki nożnej i wyszkolenie zawodników, reprezentantów młodzieżowych pierwszoligowych klubów sportowych,
4. Marek Radzewicz - 1000 zł
- za wieloletnią pracę z młodzieżą na niwie piłki nożnej i wyszkolenie zawodników, reprezentantów młodzieżowych pierwszoligowych klubów sportowych,
5. Arkadiusz Gij - 1000 zł
- za upowszechnianie piłki siatkowej wśród mieszkańców Giżycka, organizację zawodów sportowych i reprezentowanie na zawodach międzynarodowych,
6. Jerzy Roginiewicz - 1000 zł
- za upowszechnianie piłki ręcznej wśród młodzieży i mieszkańców Giżycka, organizację zawodów sportowych,
7. Piotr Hołownia - 1000 zł
- za upowszechnianie zapasów wśród młodzieży i mieszkańców Giżycka, organizację zawodów sportowych,
8. Zbysław Zieliński - 1000 zł
- za upowszechnianie żeglarstwa wśród osób niepełnosprawnych, organizację zawodów sportowych,
9. Janina Andruszkiewicz - 450 zł
- za wieloletnią pracę z dziećmi i młodzieżą, propagowanie sportu osób niepełnosprawnych,
10. Mariusz Jankowski - 450 zł
- za zajęcie II miejsca w Mistrzostwach Polski Seniorów w zapasach,
11. Marcin Zborowski - 450 zł
- za reprezentowanie barw Polski w Mistrzostwach Europy w zapasach w Turcji,
12. Tomasz Rogisz - 450 zł
- za reprezentowanie barw Polski w Mistrzostwach Europy w zapasach w Albanii,
13. Karol Rajcow - 450 zł
- za zajęcie 5 miejsca w zapasach w Pucharze Polski,
14. Ryszard Pukas - 450 zł
- za propagowanie żeglarstwa i wieloletnią pracę z dziećmi i młodzieżą,
15. Rafał Lemancewicz - nagroda rzeczowa
- za reprezentowanie barw miasta Giżycka w sportach indywidualnych, organizowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
16. Przemysław Nowalski - nagroda rzeczowa
- za reprezentowanie barw miasta Giżycka w sportach indywidualnych, organizowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
17. Wiktor Czałbowski - nagroda rzeczowa
- za reprezentowanie barw miasta Giżycka w żeglarstwie w regatach, organizowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
18. Mateusz Borysewicz - nagroda rzeczowa
- za reprezentowanie barw miasta Giżycka w żeglarstwie w regatach, organizowanych na szczeblu krajowym i międzynarodowym,
19. Marcin Panaś - 450 zł
- za propagowanie żeglarstwa i wieloletnią pracę z dziećmi i młodzieżą,
20. Artur Korc - 450 zł
- za reprezentowanie barw miasta Giżycka w kolarstwie, w imprezach sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym,
21. Jerzy Grajewski - 450 zł
- za reprezentowanie barw miasta Giżycka w kolarstwie, w imprezach sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym,
22. Jerzy Gawarecki - 450 zł
- za reprezentowanie barw miasta Giżycka w kolarstwie, w imprezach sportowych o charakterze krajowym i międzynarodowym,
23. Jacek Szpakowski - 450 zł
- za propagowanie sportów walki wśród dzieci i młodzieży,
24. Jerzy Dziedzic - 450 zł
- za propagowanie sportów walki wśród dzieci i młodzieży i wyszkolenie zawodników reprezentantów miasta na szczeblu krajowym,
25. Zbigniew Skamrot - 1000 zł
- za organizowanie i propagowanie pływania wśród dzieci i młodzieży oraz wyszkolenie zawodników reprezentantów miasta na szczeblu krajowym,
26. Robert Adamski - nagroda rzeczowa
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
27. Grzegorz Bierć - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
28. Piotr Bójko - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
29. Arkadiusz Gwiazdowski - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
30. Tomasz Gwiazdowski - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
31. Łukasz Jarmołowicz - 450 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
32. Piotr Kaczorowski - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
33. Kamil Kajrys - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
34. Tomasz Kamiński - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
35. Mariusz Kolendo - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,

36. Miłosz Kołodziejczyk - nagroda rzeczowa
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
37. Artur Kropiwnicki - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
38. Rafał Krukowski - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
39. Maciej Kudyk - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
40. Tomasz Kudyk - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
41. Janusz Madej - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
42. Mariusz Mogilski - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
43. Grzegorz Nawrocki - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
44. Krzysztof Ostrowski - nagroda rzeczowa
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
45. Piotr Reczek - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
46. Michał Sadłos - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
47. Karol Siedzik - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
48. Marcin Sieroński - nagroda rzeczowa
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
49. Damian Suchocki - nagroda rzeczowa
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
50. Dominik Żyłko - 1000 zł
- za systematyczną pracę i osiągnięcia sportowe w piłce nożnej, m.in. awans do IV ligi,
51. Andrzej Klimowicz - 1000 zł
- za wieloletnią pracę z młodzieżą na niwie piłki nożnej i wyszkolenie zawodników reprezentantów młodzieżowych pierwszoligowych klubów sportowych,
52. Tadeusz Lewońko - 450 zł
- za propagowanie kolarstwa wśród dzieci i młodzieży oraz organizację zawodów o charakterze ogólnopolskim.
§ 2.

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Burmistrz Miasta Giżycka
/ - /
Jolanta Piotrowska

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 2113