Zarządzenia

Zarządzenie Nr 54/2007 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 września 2007 roku w sprawie: w sprawie przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

Zarządzenie Nr 54/2007
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 7 września 2007

w sprawie przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko.

Na podstawie § 1 uchwały XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, postanawiam:


§ 1.

Na podstawie złożonych wniosków oraz inicjatywy własnej przyznaję nagrody pieniężne następującym osobom:

1. Małgorzata Mioskowska – GCK „Trójnoga Kotka” w wysokości 600 zł za awans oraz udział w ogólnopolskim finale przeglądu poezji śpiewanej „Zamkowe spotkania w Olsztynie”, a także promocję miasta na festiwalach i konkursach w Polsce i za granicą (Troki na Litwie).

2. Monika Surdykowska – GCK „Trójnoga Kotka”, w wysokości 600 zł za awans oraz udział w ogólnopolskim finale przeglądu poezji śpiewanej „Zamkowe spotkania w Olsztynie”, a także promocję miasta na festiwalach i konkursach w Polsce i za granicą (Troki na Litwie).

3. Tomasz Waligóra – GCK „Trójnoga Kotka”, w wysokości 600 zł za awans oraz udział w ogólnopolskim finale przeglądu poezji śpiewanej „Zamkowe spotkania w Olsztynie”, a także promocję miasta na festiwalach i konkursach w Polsce i za granicą (Troki na Litwie).

4. Łukasz Staśkiewicz – GCK „Trójnoga Kotka”, w wysokości 600 zł za awans oraz udział w ogólnopolskim finale przeglądu poezji śpiewanej „Zamkowe spotkania w Olsztynie”, a także promocję miasta na festiwalach i konkursach w Polsce i za granicą (Troki na Litwie).

5. Krzysztof Jura – GCK „Trójnoga Kotka”, w wysokości 600 zł za awans oraz udział w ogólnopolskim finale przeglądu poezji śpiewanej „Zamkowe spotkania w Olsztynie”, a także promocję miasta na festiwalach i konkursach w Polsce i za granicą (Troki na Litwie).

6. Kazimierz Nehring – artysta plastyk, w wysokości 1200 zł za bogatą twórczość malarską i literacką, a także organizację wystawy malarstwa oraz udział w plenerach na terenie kraju.

7. Maciej Janusz Kamiński – Oficjalne Forum Giżycka, w wysokości 600 zł za stworzenie forum dyskusyjnego dla mieszkańców Giżycka, za walory poznawcze oraz kształtowanie postaw obywatelskich, za promocję regionu poprzez bogatą galerię zdjęć liczącą ponad tysiąc fotografii.

8. Bartosz Olchówka – Oficjalne Forum Giżycka, w wysokości 600 zł za stworzenie forum dyskusyjnego dla mieszkańców Giżycka, za walory poznawcze oraz kształtowanie postaw obywatelskich, za promocję regionu poprzez bogatą galerię zdjęć liczącą ponad tysiąc fotografii.

9. Jadwiga Borkowska-Żurek w wysokości 1200 zł za pielęgnację i popularyzację tradycji wileńskich oraz coroczną organizację „Kaziuków”.

10. Stefan Lempiecki w wysokości 1200 zł za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, za propagowanie aktywnych form trybu życia wśród seniorów oraz za organizację imprez, np. „Biesiada Wileńska” i „”Piernikalia”.

11. Henryk Jurczyk w wysokości 1200 zł za aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym miasta, za propagowanie aktywnych form trybu życia wśród seniorów oraz za organizację imprez, np. „Biesiada Wileńska” i „”Piernikalia”.

12. Stefania Makowczenko-Bielecka w wysokości 1200 zł za aktywną działalność jako prezes klubu „Mazury”, za organizację przedsięwzięć aktywizujących giżyckich seniorów, a także imprez kulturalnych dla mieszkańców miasta.

13. Henryk Górny w wysokości 1200 zł za odrestaurowanie obiektu zabytkowego „Wieży Ciśnień” oraz za stworzenie nowego punktu na kulturalnej mapie Giżycka.

14. Mirosław Błudzień – „Small Band”, w wysokości 1200 zł za stworzenie oraz prowadzenie zespołu „Small Band” w Giżycku, za skuteczną promocję miasta, a także za zdobycie głównej nagrody podczas festiwalu jazzu tradycyjnego „Old Jazz Meeting” – „Złotej Tarki” w Iławie.

15. Mirosław Gostomski – „Small Band”, w wysokości 1200 zł za stworzenie oraz prowadzenie zespołu „Small Band” w Giżycku, za skuteczną promocję miasta, a także za zdobycie głównej nagrody podczas festiwalu jazzu tradycyjnego „Old Jazz Meeting” – „Złotej Tarki” w Iławie.

16. Dorota Maczuga – „Small Band”, w wysokości 600 zł za skuteczną promocję miasta oraz za zdobycie głównej nagrody podczas festiwalu jazzu tradycyjnego „Old Jazz Meeting” – „Złotej Tarki” w Iławie.

17. Marta Gołębiewska – „Small Band”, w wysokości 600 zł za skuteczną promocję miasta oraz za zdobycie głównej nagrody podczas festiwalu jazzu tradycyjnego „Old Jazz Meeting” – „Złotej Tarki” w Iławie.

18. Artur Kosz-Koszewski – „Small Band”, w wysokości 600 zł za skuteczną promocję miasta oraz za zdobycie głównej nagrody podczas festiwalu jazzu tradycyjnego „Old Jazz Meeting” – „Złotej Tarki” w Iławie.

19. Wojciech Romanowski – „Small Band”, w wysokości 600 zł za skuteczną promocję miasta oraz za zdobycie głównej nagrody podczas festiwalu jazzu tradycyjnego „Old Jazz Meeting” – „Złotej Tarki” w Iławie.

20. Kazimierz Woldański – „Small Band”, w wysokości 600 zł za skuteczną promocję miasta oraz za zdobycie głównej nagrody podczas festiwalu jazzu tradycyjnego „Old Jazz Meeting” – „Złotej Tarki” w Iławie.

21. Czesław Janowski - „Small Band”, w wysokości 600 zł za skuteczną promocję miasta oraz za zdobycie głównej nagrody podczas festiwalu jazzu tradycyjnego „Old Jazz Meeting” – „Złotej Tarki” w Iławie.

22. Piotr Startek – „Small Band”, w wysokości 600 zł za skuteczną promocję miasta oraz za zdobycie głównej nagrody podczas festiwalu jazzu tradycyjnego „Old Jazz Meeting” – „Złotej Tarki” w Iławie.

23. Paweł Raczyński – „Small Band”, w wysokości 600 zł za skuteczną promocję miasta oraz za zdobycie głównej nagrody podczas festiwalu jazzu tradycyjnego „Old Jazz Meeting” – „Złotej Tarki” w Iławie.

24. Adrian Kasztelan – „Small Band”, w wysokości 600 zł za skuteczną promocję miasta oraz udział w wielu przedsięwzięciach kulturalnych na terenie Giżycka i kraju.


§ 2.

Na podstawie złożonych wniosków oraz inicjatywy własnej przyznaję nagrodę rzeczową (wartości 300 zł) dla Pani:
Julita Chmielewska – poetka, za dotychczasową twórczość literacką, za jej publikacje w prasie lokalnej oraz krajowej, a także za promocję Giżycka w kraju.


§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.


§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.Jolanta Piotrowska
/-/
Burmistrz Miasta Giżycka

Rejestr zmian

Ilość wyświetleń: 2062