Zarządzenia

Zarządzenie Nr 125/2008 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 7 lipca 2008 roku w sprawie: zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w drugim konkursie w roku 2008

 

Zarządzenie Nr 125/08

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 07.07.2008r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w drugim konkursie w roku 2008

 

            Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2003 Nr 96 poz. 873) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania: Opieka Społeczna, Ochrona Zdrowia, Kultura fizyczna, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w drugim konkursie w roku 2008 jak następuje:

Opieka społeczna

Lp.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1

Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno-Socjalne

Opieka medyczna chorych w domu

9.000

2

Diecezja Ełcka Parafialny Zespół Caritas przy Parafii  Św. Maksymiliana Kolbe w Giżycku

Zajęcia edukacyjno – profilaktyczne z elementami pomocy doraźnej

2.000

 

Ochrona zdrowia

Lp.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1

Stowarzyszenie na Rzecz Chorych z Chorobą Nowotworową „PROMYK”

Ochrona zdrowia-działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy-opieka hospicyjna przez świadczenie usług medycznych

6.000

2

Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski Zarząd Koła w Giżycku

Rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok

3.000

 

Kultura fizyczna

L.

P.

Nazwa Organizacji

Nazwa Zadania

Przyznana kwota

1

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów zarząd rejonowy Giżycko

Seniorzy przy szachownicy

500

2

Giżycki Klub Karate KYOKUSHIN

Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez szkolenie w zakresie dalekowschodniej sztuki walki karate, kyokushin, relaksacji i zen

900

3

Uczniowski klub Sportów Wodnych przy Gimnazjum nr 2

Przygotowanie giżyckiej załogi do eliminacji i udziału w Mistrzostwach Świata klasy Cadet w 2008 roku.

1870

4

Klub Sportowy MOSiR

Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki plażowej.

1.300

5

Klub Sportowy MOSiR

Organizacja aktywnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży w zakresie siatkówki halowej.

1.500

6

Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”

Imprezy Sportowo-rekreacyjne „Gimnazjada 2008”

2.200

7

Uczniowski Klub Sportowy „Ratusz”

Grand Prix Giżycka oraz liga dziewcząt w tenisie stołowym.

2.880

8

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego “Niegocin”

Wyjazd zawodników na Mistrzostwa Świata i Europy w Chorwacji w klasie Laser 4,7

2.250

9

Polski Związek Żeglarzy Niepełnosprawnych

Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej p.t.” VI Młodzieżowe Regaty Niepełnosprawnych w klasie DZ”

5.000

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Promocji i Integracji Europejskiej.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                         Burmistrz Miasta Giżycka

                                                                                                               /-/

                                                                                               Jolanta Piotrowska

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 7.07.2008
Dokument wytworzony przez: Wydział Promocji i Integracji Europejskiej (WP)
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Rafał Ciechanowicz
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 lipca 2008 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Kulas
Ilość wyświetleń: 1540
28 października 2008 10:05 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
28 października 2008 10:05 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.
07 lipca 2008 15:52 (Małgorzata Kulas) - Zmiana treści dokumnetu.