Zarządzenia

Zarządzenie Nr 178/2015 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 31.12.2015 r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków na realizację zadań publicznych w roku 2016 - zmienione Zarządzeniem 223/2016 z dnia 25.04.2016 r.

Zarządzenie nr 178/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 31.12.2015 r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w roku 2016

                Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:

 

                                                                                              § 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania: Opieka Społeczna, Ochrona Zdrowia, Ochrona zwierząt, Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, Kultura Fizyczna oraz Finansowe wsparcie klubów sportowych, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w roku 2016 jak następuje:

OPIEKA SPOŁECZNA

 

Lp.

Nazwa Organizacji

Nazwa

zadania

Kwota wnioskowana

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

1.       

Stowarzyszenie na   Rzecz  Chorych z Choroba Nowotworową   „Promyk”

Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu   zamieszkania.

24 000

25

20 000

2.        

Fundacja Human LeX   Instytut

Streetworking sposobem na zmiany negatywnych   zachowań dzieci i młodzieży w Giżycku

18 580

19

10 000

 

OCHRONA ZWIERZĄT

Lp.

Nazwa Organizacji

Nazwa

zadania

Kwota wnioskowana

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

1.        

Stowarzyszenie Brat   Kot

Program kociętnik

30 000

25

30 000

 

OCHRONA ZDROWIA

L.P.

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

1.          

Polski Związek   Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Giżycku

Światowy Dzień Inwalidy – 8. Piknik   Wiosenny

2 006

13

400

2.          

Stowarzyszenie na   Rzecz Osób Niesłyszących „Nie migaj się”

Spotkania integracyjne osób niesłyszących  

2 500

10

1 000

3.          

Stowarzyszenie   na  Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych   „Podaruj dziecku radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku

Ja i oni – jak być sobą w grupie

3 600

19

2 000

4.          

Stowarzyszenie   na  Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych   „Podaruj dziecku radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku

Mówię poprawnie

3 600

19

2 000

5.          

Stowarzyszenie   na  Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych   „Podaruj dziecku radość” przy Zespole Szkół nr 1 w Giżycku

Samodzielni pomimo niepełnosprawności

3 600

19

2 000

6.          

Stowarzyszenie na   Rzecz  Chorych z Choroba Nowotworową   „Promyk”

Działania wynikające z rozeznanych   potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy – opieka hospicyjna,   profilaktyka chorób kardiologicznych i onkologicznych

48 000

25

24 000

7.          

Giżyckie   Stowarzyszenie Amazonek

Chcę być zdrowa więc ćwiczę

2 700

23

2 200

8.          

Polskie   Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Diagnoza i rehabilitacja ruchowa osób   zamieszkałych na terenie Giżycka

10 000

21

6 000

9.          

Polskie   Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Porady logopedyczne fizjoterapeutyczne i   terapie realizowane przez pedagoga

13 200

21

9 000

10.      

Giżyckie   Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona ich rodzin, Przyjaciół „Tulipany”

Organizacja rehabilitacji ruchowej i   logopedycznej

8 000

21

4 500

11.      

Mazurska Fundacja   Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia”

Wróć bez HIV

4 770

14

1 400

12.      

Stowarzyszenie Zintegrowani   przy Przedszkolu Miejskim nr 1 Oddział Integracyjny

Aby zdrowym być trzeba zdrowo żyć

5 150

17

2 000

13.      

Stowarzyszenie na   Rzecz Wspierania Osób o Specjalnych Potrzebach Edukacyjnych „Szansa”

Sensoplastyka – wspieranie rozwoju   poprzez działania z zakresu stymulacji sensorycznej w oparciu o edukacje   plastyczną

4 045

24

3 500

 

KULTURA I DZIEDZICTWO NARODOWE

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa

zadania

Wnioskowana kwota

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

1.          

Polski Związek   Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Giżycku

14 . Juwenalia Emerytów

5 252

22

1 500

2.          

Polski Związek   Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Giżycku

Pożegnanie sezonu – Lato 2015

1 188

15

400

3.          

Polski Związek   Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Giżycku

14 . Biesiada Wileńska

7 715

21

2 500

4.          

Polski Związek   Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Giżycku

3 . Noc Świętojańska

2 100

16

800

5.          

Związek Ukraińców w   Polsce Koło w Giżycku

XX Dni Kultury Ukraińskiej – Giżycko 2015

15 000

25

10 000

6.          

Związek Ukraińców w   Polsce Koło w Giżycku

XVI Międzynarodowe Koncerty Muzyki   Cerkiewnej 2016

12 000

25

8 000

7.          

Związek Ukraińców w   Polsce

Oddział Mazurski

Święto dziecięcej twórczości - 2016

4 000

20

1 700

8.          

Stowarzyszenie Klub   Płetwonurków Płetwal

Mazurska Mila Nocą

2 720

13

700

9.          

Stowarzyszenie Klub   Płetwonurków Płetwal

Sprzątanie kanału Mazurskiego

3 500

18

900

10.    

Stowarzyszenie na   Rzecz Osób Niesłyszących „Nie migaj się”

Warsztaty decupage promujące lokalne   rękodzieło w Gminie Giżycko

3 463

18

1 200

11.      

Warmińsko Mazurskie   Stowarzyszenie Polskich Dzieci Wojny

Organizacja imprez patriotycznych z   zakresu dziedzictwa narodowego

1 700

5

200

12.      

Stowarzyszenie   Wspólnota Mazurska

Cykl Spotkań, Prelekcji, Debat, Pokazów –   „Spotkania z Historią”

2 000

21

900

13.      

Stowarzyszenie   Wspólnota Mazurska

Literatura na wodzie – spotkania z   książką

2 100

18

900

14.      

Stowarzyszenie   Wspólnota Mazurska

25 lat Stowarzyszenia Wspólnota Mazurska

1 200

19

600

15.      

Stowarzyszenie
  Wspólnota Mazurska

Giżycko 70 lat miasta

7 200

23

3 400

16.      

Stowarzyszenie   Promocji
   Tańca Lecdance

 

                                        

Organizacja Ogólnopolskiego Turnieju   Tańca Towarzyskiego o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka

12 000

20

7 500

17.      

Mazurska Fundacja
  Sztuki Art. Progress

Wystawy w szkołach sztuka dostępna –   klasyka i współczesność

9 950

25

5 000

18.      

Mazurska Fundacja
  Sztuki Art. Progress

Wystawa słynni Katalończycy

4 048

23

1 900

19.      

Giżyckie   Stowarzyszenie Amazonek

Sztuka wzbogaca życie - zdrowie jest   warunkiem

3 000

25

2 000

20.      

Aeroklub Krainy   Jezior

Odlotowe Wakacje Gizycko 2016

6 100

15

1 900

21.      

Stowarzyszenie   Kochamy Mazury

Festyn Kochamy Mazury

6 050

20

3 000

22.      

Parafialny Oddział   Akcji Katolickiej

Orszak Trzech Króli

4 650

24

3 000

23.      

Stowarzyszenie   Festiwal Kolorów

Eksplozja kolorów w Giżycku

18 420,46

19

3 000

24.      

Fundacja Teatr Iota  

Scena słowa 2016

4 440

14

800

25.      

Fundacja Promocji   Retroinformatyki
   „Dawne Komputery i Gry

Festiwal Dawnych Komputerów i gier –   Giżycko 2016

3 000

24

2 000

26.      

Związek Sybiraków
  Koło w Giżycku

Ochrona dziedzictwa narodowego   współudział w organizacji Świąt Państwowych, Patriotycznych i Świąt Sybiraków

2 520

8

300

27.      

Polskie   Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Dzień Godności Osoby Niepełnosprawnej   2016

1 300

25

900

28.      

Parafia Rzymsko –   Katolicka p.w. Św. Brunona

Jesienne Koncerty Organowe

5 000

19

3 000

 

 

KULTURA FIZYCZNA 

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa

zadania

Wnioskowana kwota

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

1. 

Stowarzyszenie na   Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „ Podaruj dziecku radość” przy ZS nr 1 w   Giżycku

Integracyjne półkolonie – niesamowite   wakacje

9 200

16

7 000

2.  

Stowarzyszenie na   Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych „ Podaruj dziecku radość” przy ZS nr 1 w   Giżycku

VIII Integracyjna Spartakiada Sportowa
   „Sport    to Zdrowie”

800

18

700

3.

Społeczny Klub   Sportowy Smol Bud

Międzynarodowe Giżyckie Spotkania   Szachowe

2 000

20

1 500

4.  

Stowarzyszenie   Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka”

Gimnazjada 2016

4 300

24

4 300

5.          

Stowarzyszenie   Klub Turystyki Żeglarskiej

„Szkwał”

Otwarte  XXIII Międzynarodowe Mistrzostwa Polski   Jachtów Kabinowych w klasach: Omega    Sport, Omega Standard, Micro, Skippy 650.  Korsarskie Regaty o Łuskę Leszcza w klasie   Korsarz.

14 000

11

5 000

6.          

Stowarzyszenie   Klub Turystyki Żeglarskiej

„Szkwał”

VI Giżyckie Regaty Armatorów oraz Wyścig   po Trzy Leszcze

 

3 000

6

1 000

7.     

Iks Integracja   Conan Integracyjny Klub Podnoszenia Ciężarów w Giżycku

III Integracyjny Turniej Bocci o Puchar   Burmistrza Giżycka

9 415

10

3 200

8.          

Giżycki Klub   Sportowy Mamry

VII Miejski Letni Turniej Ligi Piłki   Nożnej 2016

3 100

19

2 500

9.          

Giżycki Klub   Sportowy Mamry

II Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar   Burmistrza Giżycka 2016

2 500

17

1 800

10.      

Giżycki Klub   Sportowy Mamry

Udział drużyn dziewczyn w III Lidze Piłki   Nożnej Warmińsko – Mazurskiego Związku Piłki Nożnej

15 800

18

10 000

11.      

Giżyckie   Stowarzyszenie Sportów Siłowych i Kulturystyki

Siłowe Mistrzostwa Giżycka – Podciąganie   na drążku

1 900

15

800

12.      

Giżyckie   Stowarzyszenie Sportów Siłowych i Kulturystyki

Siłowe Mistrzostwa Giżycka – Wyciskanie   sztangi

2 480

15

1 000

13.      

Klub Sportowy   Taekwondo Giżycko

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w   Taekwondo Olimpijskim

17 670

16

10 000

14.      

Stowarzyszenie   Akademia Tenisa Ziemnego Active

II Warmińsko – Mazurski Drużynowy Turniej   Tenisa Ziemnego Amatorów o Puchar Burmistrza Miasta Giżycka

24 888

14

10 000

15.      

Polski Związek   Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Zarząd Rejonowy w Giżycku

Turniej szachowy o Puchar   Przewodniczącego Oddziału Rejonowego PZERiI w Giżycku

1 000

20

800

16.      

Uczniowski   Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”

Organizacja Ogólnopolskich

Regat Żeglarskich „Puchar Trzech   Ryb”  - eliminacja do ogólnopolskiej   Olimpiady Młodzieży 2016. Energa Sail Cup 2016.

9 900

23

9 900

17.      

Uczniowski   Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”

Organizacja Ogólnopolskich Regat   Żeglarskich Mistrzostwa Klasy Optimist

9 800

23

9 800

18.      

Uczniowski   Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk” Giżycko

Wiosenne otwarte zawody Pływackie o   Puchar Burmistrza Giżycka

6 000

24

6 000

19.      

Mazurskie   Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Doskonalenie umiejętności pływackich i   ratowniczych oraz utrzymanie kondycji pływackiej przez ratowników MOPR

2 419,20

25

2 400

20.      

Uczniowski Klub   Sportowy Sekcja Łyżwiarsko – Wrotkarska

Szkolenie dzieci i młodzieży w   łyżwiarstwie szybkim i wrotkarstwie

12 150

23

5 000

21.      

Stowarzyszenie na   Rzecz Osób Niesłyszących „Nie migaj się”

Nie migaj się – podążaj z nami

3 010

19

2 500

22.      

Uczniowski Klub   Sportowy „Czwórka Giżycko”

Organizacja czasu wolnego dzieci i   młodzieży

10 600

14

6 000

23.      

Klub Płetwonurków   Płetwal

Płetwalowe skoki z mostów w lany   poniedziałek

2 900

16

2 000

24.      

Klub Płetwonurków   Płetwal

Diversnight

3 230

15

2 000

25.      

Polski Związek   Żeglarzy Niepełnosprawnych

XI Integracyjne Młodzieżowe Regaty w   klasie DZ

4 000

21

3 500

26.      

Giżycki Klub Aikido

Dni Kultury Japońskiej

24 990

20

15 000

27.      

Giżycki Klub   Sportowy Kormoran

Pływając w ciemności – aktywny sport i   rehabilitacja na basenie dla osób niepełnosprawnych

1 260

21

1 200

28.      

Młodzieżowe   Towarzystwo Sportowe Promocja Sportowych Talentów Giżycko

Organizacja i pokrycie kosztów   przygotowania i udziału w rozgrywkach II ligi piłki ręcznej kobiet i zespołów   młodzieżowych

15 500

20

12 000

29.      

Młodzieżowe   Towarzystwo Sportowe Promocja Sportowych Talentów Giżycko

Organizacja i pokrycie części kosztów   zakupu nagród oraz pobytów sędziowskich XIII Mazurskiego Festiwalu Piłki   Ręcznej Dziewcząt i Chłopców

8 200

23

7 500

30.      

Uczniowski Klub   Sportowy przy Gimnazjum nr 1 w Giżycku

Organizacja imprez sportowych i   rekreacyjnych z piłki ręcznej i siatkowej

7 340

20

5 600

 

FINANSOWE WSPARCIE DZIAŁALNOŚCI KLUBÓW SPORTOWYCH

L.P.

Nazwa Organizacji

 

Nazwa

zadania

Wnioskowana kwota

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

1.        

Giżycki Klub   Sportowy Spartakus

Rozpowszechnianie zajęć sportowych z   Taekwondo Olimpijskiego w Giżycku

20 623.98

15

4 000

2.        

Giżycki Klub Karate   Kyokushin

Organizacja czasu wolnego dla dzieci i   młodzieży na terenie miast Giżycka

10 880

23

2 000

3.          

Giżycki Klub Karate   Kyokushin

Uczestnictwo w zawodach w roku   kalendarzowym 2016

19 500

21

2 000

4.          

Społeczny Klub   Sportowy Smol Bud

Szkolenia brydżowe

2 100

18

300

5.          

Społeczny Klub   Sportowy Smol Bud

Szkolenia szachowe

5 000

18

400

6.          

Społeczny Klub   Sportowy Smol Bud

Kolarskie nadzieje

4 000

18

500

7.          

Uczniowski Klub   Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”
 
 

Szkolenie żeglarskie i współzawodnictwo   sportowe dzieci i młodzieży na poziomie krajowym i międzynarodowym w klasach   Optimist, Laser, Cadet i windsurfing

166 000

24

50 000

8.          

Uczniowski Klub   Sportowy „Dwójka”

Finansowe wsparcie klubów dla rozwoju   sportu. Gimnazjada 2016

6 630

23

2 000

9.          

Stowarzyszenie   Mazurska Akademia Piłkarska

Prowadzenia działalności Stowarzyszenia   Mazurska Akademia Piłkarska

85 500

19

 8   000

10.      

Uczniowski Klub   Sportowy „Czwórka Giżycko”

Dofinansowanie działalności sekcji   siatkarskiej UKS „Czwórka Giżycko”

12 100

14

3 800

11.      

Giżyckie   Stowarzyszenie Łyżwiarskie „Czarne Pantery”

Kreowanie pozytywnego wizerunku Giżycka   poprzez udział GSŁ Czarne Pantery we współzawodnictwie sportowym

2 700

19

1 000

12.      

Uczniowski   Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk” Giżycko

Finansowe wsparcie rozwoju sportu na   terenie miasta Giżycka

62 400

24

35 000

13.     

Miejski Uczniowski   Klub Sportowy „Szkółka Piłkarska Gol”

Organizacja zajęć oraz współzawodnictwo w   piłce nożnej w zakresie sportu kwalifikowanego

 

38 380

23

8 000

14.      

Stowarzyszenie   Promocji
   Tańca Lecdance

 

Dofinansowanie działalności

31 000

18

8 000

15.      

Giżycki Klub Aikido

Szkolenia Aikido

 

64 800

23

7 000

16.      

Polski związek   Żeglarzy Niepełnosprawnych

Działalność Polskiego Związku Żeglarzy Niepełnosprawnych

 

3 000

18

1 000

17.      

Towarzystwo Kolarskie   Masters Giżycko

Pokrycie kosztów uczestnictwa w II lidze   hokeja na lodzie. Uczestnictwo w wyścigach kolarskich.

23 950

20

7 000

18.      

Uczniowski Klub   Sportowy Short Track MOSiR Giżycko

Dofinansowanie UKS Short Track

54 910

18

5 000

19.      

Giżycki Klub   Sportowy Mamry

Dotacja na prowadzenie statutowej działalności   Klubu Sportowego GKS Mamry Giżycko w roku 2016

162 100

25

100 000

20.      

Stowarzyszenie   Akademia Tenisa Ziemnego Active

Bezpłatne zajęcia tenisa ziemnego dla   dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat.

24 028

16

2 500

21.      

Stowarzyszenie   Akademia Tenisa Ziemnego Active

Ferie zimowe z tenisem ziemnym

17 930

16

2 500

 

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

                                                                                                                            Burmistrz Miasta Giżycka

                                                                                                                                           /-/

                                                                                                                          Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 31.12.2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 31 grudnia 2015 14:11
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1988
08 listopada 2016 14:45 (Grażyna Piotrowicz) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2015 14:13 (Wojciech Stawicki) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_1782015_podzial_srodkow_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
31 grudnia 2015 14:11 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)