Zarządzenia

Zarządzenie Nr 160/2015 z dnia 24.11.2015r. Burmistrza Miasta Giżycka w sprawie przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

Zarządzenie Nr 160/2015
Burmistrza Miasta Giżycka
z dnia 24.11.2015 roku

w sprawie: przyznania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w Gminie Miejskiej Giżycko

 

Na podstawie § 1 uchwały XXXVII/140/05 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości, postanawiam:

§ 1.

Na podstawie złożonych wniosków oraz inicjatywy własnej przyznaję nagrody pieniężne w dziedzinie kultury  (na łączną kwotę 3 000 zł ) następującym osobom:

 

Maciej Czajkowski

750 zł

Za stworzenie aplikacji ”Most obrotowy”

Krzysztof Sokołowski

750 zł

Za organizację Giżyckiego
Lata z G.F. Handlem

Krzysztof Kossakowski Stowarzyszenie Wspólnota Mazurska

750 zł

Za udział w życiu kulturalnym Giżycka

Tomasz Mikiewicz właściciel
Cafe Crema

750 zł

Za udział w życiu kulturalnym Giżycka

§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

  Burmistrz Miasta Giżycka

                   /-/

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 24.11.2015
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 24 listopada 2015 15:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1827
24 listopada 2015 19:01 (Małgorzata Kulas-Szyrmer) - Opublikowanie dokumentu.
24 listopada 2015 15:49 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument nieopublikowany)