Zarządzenia

Zarządzenie nr 98/2015 z dnia 16.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w IV konkursie roku 2015 w dziedzinie kultura fizyczna oraz ochrona zdrowia.

Zarządzenie nr 98/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 16.06.2015r.

 

        w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych w IV konkursie  roku 2015 w dziedzinie kultura fizyczna oraz ochrona zdrowia.

                Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt. 1 oraz art.15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. 2014 poz. 1118) zarządzam, co następuje:

 

                                                                                              § 1.

Po zapoznaniu się z ofertami złożonymi na zadania: kultura fizyczna oraz ochrona zdrowia, ustalam podział środków finansowych na realizację wyżej wymienionych zadań publicznych w roku 2015 jak następuje:

Kultura fizyczna – 20 000zł

 

L.P.

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

1.          

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych – Podaruj   dziecku radość

Integracyjne półkolonie – Niezapomniane wakacje

6 000

21

2 500

2.          

Uczniowski Klub Żeglarstwa Regatowego „Niegocin”

Udział wybitnie utalentowanych zawodników z Giżycka w   żeglarskich Mistrzostwach Świata i Mistrzostwach Europy – zgodnie z   uzyskanymi kwalifikacjami

8 400

25

5 000

3.          

Polski związek Żeglarzy Niepełnosprawnych

X Integracyjne Młodzieżowe Regaty w klasie DZ

4 000

23

2 000

4.          

Giżycki Klub Sportowy „Mamry”

Dotacja na prowadzenie statutowej działalności Klubu   Sportowego GKS Mamry Gizycko

8 680

23

4 300

5.          

Stowarzyszenie Klub Sportowy Masuria Volley

III Międzynarodowy Amatorski Turniej Piłki siatkowej   Mikstów „Polska – Litwa – Białoruś”

3 200

23

1 600

6.          

Giżycki Klub Karate Kyokushin

Wynajem obiektu sportowego GKKK

3 600

22

1 600

7.          

Giżycki Klub Karate Kyokushin

III Turniej Karate Shinkyokushin Dzieci, Młodzieży i   Seniorów o Puchar „Krainy Wielkich Jezior Mazurskich”

6 184

23

3 000

 

Ochrona zdrowia – 20 000zł

L.P.

Nazwa Organizacji

Nazwa zadania

Wnioskowana kwota

Przydzielone punkty

Przyznana kwota w złotych

1.

Giżyckie Stowarzyszenie Amazonek

Nasze zdrowie jest w naszych rękach

900

 

17

450

2. 

Giżyckie stowarzyszenie osób z chorobą Parkinsona ich   rodzin i przyjaciół „Tulipany”

Organizacja i realizacja terapii logopedycznej dla chorych   na Chorobę Parkinsona

3150

 

18

1750

3. 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Terapie realizowane przez psychologa

2 400

 

24

2 200

4. 

Mazurska Fundacja Młodzieży Niepełnosprawnej „Marzenia”

Bezpieczne lato na wodzie.

3 090

 

19

1 300

5.

Polski Związek Niewidomych

Rehabilitacja osób niewidomych i tracących wzrok

2 000

10

300

6.

Stowarzyszenie na rzecz chorych z choroba nowotworowa   „Promyk”

Działania wynikające z rozeznanych potrzeb zdrowotnych i   stanu zdrowia mieszkańców gminy – opieka hospicyjna, profilaktyka chorób   kardiologicznych i onkologicznych”

20 000

 

25

8 000

7.

Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Podaruj   dziecku radość”

Mam problem

3 600

 

22

2 500

8. 

Stowarzyszenie na rzecz dzieci niepełnosprawnych „Podaruj   dziecku radość”

Wkrótce będę dorosły

4 230

22

3 500

 

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta Giżycko.

 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

         Burmistrz Miasta Giżycka

                     /-/

      Wojciech Karol Iwaszkiewicz

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 16.06.2015r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 czerwca 2015 15:49
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1566
16 czerwca 2015 15:49 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)