Zarządzenia

Zarządzenie Nr 97/2015 z dnia 15.06.2015r. w sprawie powołania komisji na IV konkurs realizacji zadań publicznych w dzidzinach: ochrona zdrowia, kultura fizyczna.

Zarządzenie Nr 97/2015

Burmistrza Miasta Giżycka

z dnia 15.06.2015r.

w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert złożonych na IV konkurs realizacji

zadań publicznych w 2015 r. w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, kultura fizyczna.

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2014,  poz. 1118) zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

Powołuję następujące komisje do rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych:

1) Komisja w zakresie ofert z Ochrony Zdrowia w składzie:

Wojciech Karol Iwaszkiewicz - Burmistrz Miasta Giżycka,

Jarosław Borowski – Dyrektor Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Giżycku,

Wojciech Stawicki – Inspektor Biura Promocji i Polityki Społecznej,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne,

Lucjan Pyciak – Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów.

 

2) Komisja w zakresie ofert z Kultury Fizycznej w składzie:

Wojciech Karol Iwaszkiewicz - Burmistrz Miasta Giżycka,

Marian Mieńko – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,

Wojciech Stawicki – Inspektor Biura Promocji i Polityki Społecznej,

Barbara Rużewicz – Niemieckie Stowarzyszenie Kulturalno – Socjalne,

Lucjan Pyciak – Związek Emerytów, Inwalidów i Rencistów.

 

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Burmistrz Miasta Giżycka

/-/

Wojciech Karol Iwaszkiewicz

 

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 15.06.2015r.
Dokument wytworzony przez: Burmistrz
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Wojciech Stawicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2015 09:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Wojciech Stawicki
Ilość wyświetleń: 1466
15 czerwca 2015 09:59 (Wojciech Stawicki) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 czerwca 2015 09:59 (Wojciech Stawicki) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)